Regjeringens kompensasjonsforslag

11.juni, 2019

Aldri før har det blitt laget lover som har som eneste formål å forby én enkelt, lønnsom, eksportnæring. I linkene under kan du lese om de dramatiske konsekvensene forslagene vil bety, for bondefamiliene som er rammet av regjeringens politikk.

 

Konsekvenser regjeringens kompensasjonsforslag

Brev fra Kristian Aasen

Åpent brev Bollestad

Norges Pelsdyralslag har sendt følgende brev til landets kommuner, hvor vi gjør oppmerksom på vår bekymring for både mennesker og husdyr som rammes:

Beredskap for ivaretakelse av mennesker og dyr