-Slikt pelsdyrhold tar vi sterk avstand fra

08.januar, 2014

Norges Pelsduralslag

-Bildene fra pelsdyrgården som ble vist på NRK Dagsrevyen onsdag kveld, var vonde å se. Slikt dyrehold skal vi ikke ha. Bønder som ikke følger regelverk og forskrifter for håndtering av pelsdyr, ønsker vi ikke i næringen. Reportasjen ga ikke det riktige bildet av pelsdyrnæringen i Norge. Det sier administrerende direktør i Norges Pelsdyralslag, Knut Berg.

-Vi har lagt ned mye arbeid for å bedre dyrevelferden, og ikke minst er sertifiseringen av alle pelsdyrgårder viktig. Hensikten med sertifiseringen er å heve standarden på gårdene, og vi ser at dyrevelferden er blitt bedre. Men vi har sanksjonsmuligheter for dem som ikke klarer å følge opp. Oppdretter kan bli fratatt sertifikatet, hvilket er skjedd med oppdretteren vi så i reportasjen på Dagsrevyen, sier Knut Berg. 

-Det vi imidlertid skal være klar over er at alle dyr, både kjæledyr og husdyr, kan bli syke og få skader. Poenget er at dyret da skal behandles på riktig måte, og om nødvendig avlives, sier Berg.

-Regelverket er strengt, men det skal det også være. Vi jobber hver dag for å gjøre forholdene i pelsdyrgården enda bedre og er stolte av vår næring. Heldigvis er slike skader vi så i reportasjen sjeldne unntak, pelsdyr har generelt meget god dyrevelferd i Norge.

-En sertifisert pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der forskrifter og bransjekrav etterleves, der det drives aktiv kvalitetssikring, og der dyrevelferdstanken går igjen i daglige rutiner og gjøremål, sier administrerende direktør i Norges Pelsdyralslag, Knut Berg.