Pelsdyrnæringen i Norge

Pelsdyrnæringen i Norge er mer enn en attåtnæring, og representerer en distriktsvennlig, miljøvennlig og fremtidsrettet husdyrproduksjon.

Pelsdyrnæringen i Norge består i dag av rundt 170 pelsdyrgårder i Norge, fordelt på alle fylker bortsett fra Oslo, Akershus og Finnmark. Tyngdepunktet for minkproduksjon er i Rogaland, mens Trøndelag er det viktigste fylket når det gjelder rev.
Pelsdyrhold egner seg både som hovednæring, og som tilleggsnæring for å styrke næringsgrunnlaget på gården.

Pelsdyrfôr industrien er en del av norsk næringsmiddelindustri og bidrar til god ressursutnyttelse. Tre bedrifter rundt i landet foredler norske råvarer til næringsrikt pelsdyrfôr. Disse ligger i Trøndelag (Oppdal), Hedmark (Hamar) og Rogaland (Hå). Virksomhetene omsetter samlet for om lag 160 mill. kr pr. år, og gir viktige industriarbeidsplasser lokalt.

Norske pelsdyrbønder jobber hver dag for å sikre en best mulig dyrevelferd. I tillegg til et bredt faglig nasjonalt og internasjonalt samarbeid med veterinærer og forskere, har vi i pelsdyrnæringen også en egen rådgivertjeneste som bistår og hjelper med faglige spørsmål.

Vil du vite mer, last ned brosjyren “Pelsdyrnæringen i Norge”