Auksjonssystemet

08.januar, 2014

Samles inn og samsorteres ved auksjonene utfra type- størrelse og kvalitetskriterier

Alle norske pelsskinn omsettes på auksjoner. Skinnene samles inn fra hver enkelt gård og samsorteres ved auksjoner ut ifra type, størrelse og ulike kvalitetskriterier. De ferdigsorterte skinnene bys så frem etter et fast katalogsystem. Hvis ikke minstepris oppnås, kan skinnpartier trekkes tilbake og omsettes ved en senere auksjon.