Regjeringen vil gevinstbeskatte pelsdyrbøndenes erstatning

(Jæren og Oslo, 11. mai 2021) Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) at pelsdyrbøndene i praksis skal gevinstbeskattes for å avvikle livsgrunnlaget sitt. Ingen pelsdyrbønder ser på næringsforbudet som en gevinst, og næringen reagerer kraftig på at regjeringen ikke ser forskjell på et ordinært salg av anleggene og en politisk bestemt tvangsavvikling. 

 

Les mer

Les høringssvaret regjeringen nekter å publisere

Pelsdyrbonde og psykologspesialist Lindis Hetland har skrevet et viktig høringssvar på vegne av seg og ektemannen Inge, som hun mistet grunnet akutt hjertestans i januar 2020. Landbruks- og matdepartementet vil ikke publisere det, selv om Lindis krever at de blir hørt.

Les mer

Pelsdyrbøndenes omstillingsmidler var borte på 14 dager

Norges Pelsdyralslag advarer om en alvorlig krise i omstillingsordningen for norske pelsdyrbønder. Mange er ekskludert fra ordningen, og allerede to uker inn i det nye året er hele rammen for 2021 nesten brukt opp. Mange pelsdyrbønder får nå livene satt på vent ytterligere ett år.

Les mer

Bekymring for at revidert forskrift vil videreføre urimeligheter

Snart kommer revidert forskrift om kompensasjon for avsluttet pelsdyrhold på høring. Norges Pelsdyralslag er bekymret for at Stortingets vedtak om rettferdig kompensasjon ikke følges opp i forslaget, og har sendt bekymringsbrev til statsråd Bollestad og statssekretær Skogan i Landbruks- og matdepartementet.

Les mer

– Setter vår lit til FrP

I dag kom innstillingen fra næringskomiteen på Stortinget i saken om erstatningsordning for pelsdyrbøndene. Resultatet er fortsatt total uvisshet for de 200 norske familiene som rammes.

Les mer

Ruinert av regjeringen

Historien om 14 norske pelsdyrbønder og tapene de påføres som følge av regjeringens kompensasjon ved avviklingen av pelsdyrnæringen.

Les mer

– Forslaget er en enorm skuffelse

Regjeringspartiene forsøkte onsdag å fremstille endringene i erstatningen til pelsdyrbønder som «individuell behandling» og et stort løft. Sannheten er at forslaget vil slå like voldsomt og urettferdig ut for de to hundre norske familiene som rammes.

Les mer

– Olaug Bollestad begår et historisk svik mot landbruket

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad Foto: Torbjørn Tandberg

Regjeringen har i dag lagt frem proposisjon om forbud mot pelsdyrhold. Forslag til forbud mot pelsdyrnæringen fikk tung og omfattende kritikk i høringsrunden. Norges Pelsdyrslagslag er rystet over at regjeringen nå legger frem et like dårlig lovforslag.

Les mer

Skammelig forslag fra regjeringen

Norske pelsdyrbønder reagerer med sjokk og fortvilelse på regjeringens foreslåtte kompensasjon for å forby en lønnsom og distriktsvennlig næring. Summen er ikke engang i nærheten av det Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse har slått fast vil være riktig.

Les mer

– Redd pelsdyrene nå!

  • – Jeg tror egentlig ikke de som kjemper for en avvikling av pelsdyrnæringen ønsker at alle disse dyrene skal utryddes. Men det er det som blir konsekvensen av å avvikle pelsdyrholdet. Det skriver styremedlem i Nordland Senterungdom, Skjalg Hamnes i en kronikk i Nationen.

Les mer

Kan koste milliarder å avvikle pelsdyrnæringen

Samfunnsøkonomisk Analyse og Oslo Economics har i to uavhengige rapporter landet på samme konklusjon: Et pelsdyrforbud vil koste langt mer enn regjeringen har lagt til grunn. Samfunnsøkonomisk analyse har også i en egen ringvirkningsrapport beregnet verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen.

Les mer

Urettferdig pelsforbud

Jeg er 17 år, oppvokst på en gård med 16.000 mink. Planen min har alltid vært å ta over gården og fortsette å ha gården i vår familie. Dette blir nå vanskelig på grunn av regjeringens forslag om å forby pelsdyrnæringen

Det skriver odelsjenta Ina Oftedal i et debattinnlegg i Nationen.

Les mer