Dyreaktivistene anker ikke

De fire dyreaktivistene fra Nettverk for dyrs frihet som brøt seg inn på en minkgård i Rogaland sommeren for fire år siden kommer ikke til å anke saken til Høyesterett. De fire må dermed betale minkbonden en erstatning på omlag 550 000 kroner.

Les mer

Nye forskriftsbestemmelser fra 1. januar

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt nye forskriftsbestemmelser vedrørerende blant annet gruppehold av mink og dyrevelferdsprogram, aktivitetsobjekter og tiltak for å motvirke feil beinstilling. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018.

Les mer

Dyreaktivistene må betale erstatning

De fire dyreaktivistene fra Nettverk for dyrs frihet som brøt seg inn på en minkgård i Rogaland sommeren for fire år siden er i Gulating lagmannsrett dømt på alle punkter og må betale erstatningskravet som var fremsatt på til sammen om lag 550 000 kroner, inkludert saksomkostninger.

Les mer

Måtte skape ny tillit

-Pelsdyrnæringen er ikke til å kjenne igjen siden den gangen det stormet som verst. Vi har vært gjennom tidenes snuoperasjon. Det sier leder i Rogaland og Hordaland Pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad til fagbladet Bondevennen.

Les mer

Færre avvik i pelsdyrgårder

Pelsdyrnæringen kom bedre ut av kontrollene Mattilsynet gjennomførte i sommermånedene i år enn tidligere. I år har flere grise- og sauebønder og dyrehold med fjørfe fått tilsynsbesøk fra Mattilsynet enn i samme periode i fjor. 12 kjæledyreiere ble politianmeldt.

Les mer

Godt gjennomslag for pelsdyrnæringen i jordbruksoppgjøret

Årets jordbruksforhandlinger er avsluttet med et godt resultat for pelsdyrnæringen i oppgjøret. I årets oppgjør ble det først ført en alminnelig forhandlingsrunde som endte med brudd, og deretter en ny runde med fordelingsforhandlinger etter at Stortinget hadde gitt en ny ramme for oppgjøret og sendt oppgjøret tilbake til partene. Den siste runden med fordelingsforhandlinger ble avsluttet mandag kveld.

pelsdyr

Norges Pelsdyralslag har fått 2 millioner kroner til etablering av dyrevelferdsprogram for mink etter årets jordbruksoppgjør.

 

 

Les mer

Uttalelser fra årsmøtet i pelsdyrnæringen

Pelsdyrnæringen har i dag sitt årsmøte på Gardermoen og har vedtatt to uttalelser med overskriftene «Konkurransedyktig produksjon av rev» og «Pelsdyrnæringen innfører ny standard for dyras velferd».

 

Les mer

Seier for pelsdyr i Estland

Mer enn fire års offentlig og politisk debatt om pelsbruk har effektivt kommet til slutt i Estland, hvor et parlamentarisk flertall i går stemte mot et foreslått forbud.

Les mer

Nye regler for minkoppdrett

Minkoppdrett blir enda mer forsvarlig: -Det nye dyrevelferdsprogrammet som legges frem vil det gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs minkoppdretter. Det sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, om de nye retningslinjene NPA i samarbeid med Norges Bondelag og Småbrukarlaget har utarbeidet etter henstilling fra Landbruks- og matdepartementet.

Les mer

Ingen av prøvene fra mink påviste MRSA

MRSA-overvåkingen hos dyr i Norge i 2016, viser svært lav forekomst av MRSA. Det ble kun påvist MRSA i en svinebesetning, og ikke i noen av prøvene fra mink som ble undersøkt. MRSA er en bakterie som er resistent mot antibiotika og kan spre seg fort i grisehus.

Les mer

Pelsdyrforskriften med endringer

Pelsdyrforskriften i endring: Mattilsynet skal følge opp stortingsmelding 8 om pelsdyrnæringen og Stortingets vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen gjennom å foreslå endringer i forskrift  om hold av pelsdyr.

Les mer

Pelsdyr har det bedre enn tidligere

Det har vært en klar nedgang i antall regelbrudd og få alvorlige funn i pelsdyrgårder, skriver Mattilsynet i sin tilsynsrapport for dyrevelferd for 2016. Tilsynet mener oppfølgingen av pelsdyrgårdene gjennom flere år har hatt en effekt. Pelsdyr følges tettere opp enn andre dyrearter, og mer enn halvparten av tilsynene var ikke varslet på forhånd.

Les mer

Yrende liv på skinnutstillingen

Pelsdyrbøndene har senket skuldrene, konkluderer fagbladet Bondevennen, etter å ha overvært den årlige skinnutstillingen i Rogaland. 22 pelsdyroppdrettere stilte ut skinn, tre av dem rev.

Les mer

Minkproduksjon og lønnsemd

Minkbonden har hatt det tøft dei siste to åra. Regjeringa har hatt næringa under lupa, og i samme perioden har produsentane opplevd fallande prisar på skinn, les vi i Bondevennen.

Les mer

– Behold avløsertilskuddet som i dag

Regjeringens forslag til endring i avløserordningen i landbruket når det gjelder ferie og fritid får motbør, og dagens gjeldende ordning må derfor beholdes. Det var Norges Pelsdyralslag klare anbefaling under  høringen på Stortinget i dag.

 

Les mer

En stor seier for norsk pelsdyrnæring

Stortinget behandlet pelsdyrnæringens fremtid tirsdag 10. januar og sikret videre drift for næringen med stemmetallene 58-44.

Dette er en stor seier for norsk pelsdyrnæring, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

 

Les mer

Fant ingen feil i Nissedal

Mattilsynet har undersøkt alle sju minkgårdene i Telemark i løpet av de siste månedene, og alt var i den skjønneste orden i Nissedal, skriver Telemarksavisa.

Les mer

Sterk faglig støtte til pelsdyrhold

Det er forunderlig at det er så vanskelig for Dyrevernalliansen, og deres likesinnede, å ta til seg realiteter og fakta om pelsdyrhold. Det skriver Sigbjørn Kirkebøen i en kronikk i Dagbladet.

Les mer

-Vi jobber videre for en næring i verdenstoppen

Pelsdyrnæringen har i dag fått flertall for videre drift fra næringskomiteen, men en bærekraftig utvikling er fortsatt krevende. – Dette har vært en krevende prosess for oss og våre bønder, og det vil også være krevende fremover. Likevel har vi nå fått til en innstilling som er levelig, og vi skal jobbe videre for en næring i verdenstoppen, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Les mer

-Krevende, men levelige forhold

-Næringskomiteen vil videreføre pelsdyrnæringen. Det er veldig positivt, men en bærekraftig utvikling er fortsatt krevende. Det sier styreleder Bertran Trane Skadsem etter at komiteen la fram sin innstilling til Stortinget i ettermiddag. Det viktigste er kanskje at det ikke kom et forbud mot gruppehold av mink, sier Skadsem.

Les mer

-Pelsdyrgårdene var noe helt annet enn vi trodde!

Saken er fra Facebook, den sto i Aftenposten Si ;D 28. november.
-Wow! Jeg har aldri lært så mye nytt på en dag, sier Benjamin om sitt første møte med en pelsdyrgård. I dag er han kommunikasjonsansvarlig i Pelsdyrungdommen.

 

Les mer

Når eplet faller langt fra stammen

Ellen Fauske skriver i en kronikk i Hamar Arbeiderblad «om pels, veganere og meg. Om å arve pels og å gå i demonstrasjonstog». Og om sine barn – når eplet faller langt fra stammen.

En artikkel vel verdt å lese!

Les mer

-Fortsatt gruppehold for mink

Norges Bondelag går inn for at det fortsatt skal være gruppehold for mink, men foreslår samtidig er nytt dyrevelferdsprogram for pelsdyrnæringen. Det kom frem under høringen i næringskomiteen på Stortinget torsdag.

 

Les mer

-Dette er et eksperiment

Pelsdyrbonde Geir Helland mener regjeringens forslag om to mink i hvert bur må kalles et dyreverneksperiment. – Det den vil forby nå var ønsket i 2011, sier Helland til Nationen.

 

Les mer

Hvem står opp for pelsdyrbonden?

Dessverre for pelsdyrbøndene er det mangel på politikere som står opp for næringa. I den grad vi kan snakke om politisk støtte til pelsdyrbønder, er den halvhjertet.

Det skriver Nationen i en kommentar.

Les mer

En bærekraftig framtid?

Vi er glade for at regjeringa går inn for fortsatt pelsdyrnæring i Norge. Likevel er vi bekymra for framtida, skriver pelsdyrbonden Oddvin Nøkland i et innlegg i Fædrelandsvennen.

 

Les mer

-Pelsdyrkampanjen er ren juks

Lederen i Næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, langer ut mot pelsdyrmotstanderne. Underskriftskampanjen er ren juks og gjør at det er mindre grunn til å lytte til organisasjonen, sier Pollestad til Nettavisen.

 

Les mer