Avviste invitasjon om tilbakemelding

I sluttprotokollen fra årets jordbruksforhandlinger heter det at jordbrukets forhandlingsutvalg avviste invitasjonen fra Staten om å komme med en tilbakemelding  om tiltak for omstilling i pelsdyrholdet.

Les mer

-Uanstendig avvikling, Erna Solberg

-Å avvikle pelsdyrnæringen er både uanstendig og ufornuftig, skriver pelsdyrbonde Sigbjørn Kirkebøen i et innlegg i Dagbladet – stilet til statsminister Erna Solberg.

Les mer

– Vondt å vite du er uønsket

Reidar Helgesen legger ikke skjul på at det psykisk tøft å vente på at levebrødet til han og andre i samme bransje skal fjernes med politiske vedtak.  – Det er vondt å vite du er uønsket, sier pelsdyrbonden fra Hjelmeland.

 

Les mer

Dale svarer på spørsmål om pelsdyr

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om innføring av eit næringsforbod for pelsdyrnæringa, om kor mange færre skinn av mink og rev vil det verte omsett på verdsmarknaden som fylgje av dette.

Statsråden har også svart på et spørsmål frå Pollestad om hvordan Regjeringen har fulgt opp de skjerpede kravene for å betre dyrevelferden i pelsdyrnæringen.

Les mer

-Få muligheter for pelsdyrbønder

Er det over og ut for pelsdyrnæringen? Bør pelsdyrhold bli forbudt i Norge? Hva blir følgene av et forbud? Det var noen av spørsmålene som ble debattert på møte Nationen arrangerte på Jæren tirsdag kveld.

 

Les mer

Livet på vent igjen

De startet opp som minkprodusenter i 2013, de har bygd eget pelseri og i fjor kjøpte de enda en minkfarm. Så kom den nye regjeringsplattformen.

Les reportasjen om Nikolay Valheim og Pauline Grødem i Norsk Landbruk.

Les mer

– Høl i hue å avvikle pelsdyrnæringen

Gjertrud Nordal, leder i Hedmark Unge Høyre, og Jesper Nohr, leder i Hedmark Senterungdom, mener det er høl i hue å avvikle pelsdyrnæringen, sånn H-Frp-V-regjeringen går inn for i sin regjeringserklæring. Det skriver Østlendingen i dag.

Les mer

-Et svik mot en hel næring

-Det kom som et sjokk på hele landbruksnæringen. Det er et brudd på inngåtte avtaler og kan ikke oppfattes som annet enn et svik mot en hel næring, skriver Nils Melbøe i et innlegg i Nationen. Melbøe er leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.

Les mer

-Ikke for sent å tenke seg om

-Det har vel aldri vært aktuelt i kongeriket at styresmaktene skal ha som politisk mål å ta livet av godt opparbeidede og lønnsomme arbeidsplasser i distrikts-Norge. Det er ennå ikke for sent for regjeringen å tenke seg om. Det skriver tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg (H) i et innlegg i Nationen i dag.

Les mer

Flest kjæledyrehold tvangsavviklet i fjor

Det er en kraftig økning i antall dyrehold som blir tvangsavviklet av Mattilsynet på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Det er flest dyrehold med kjæledyr som blir tvangsavviklet. Det ble ikke tvangsavviklet noen pelsdyrhold i fjor.

Les mer

– Forbud er omsorg for urbane velgere

Å forby pelsdyroppdrett i Norge, uten en gang å forby kjøp av pels, er ikke omsorg for verdens dyr. Det er omsorg for urbane velgere. Forbudet er på kant med fagfolk, med folk på bygda og med tendensen i folket. Det skriver Nationen på lederplass i dag.

Les mer

– Vi må opprettholde presset

-Fylkeslagene til Høyre, KrF og FrP i Rogaland har hatt sine årsmøter, og støtter alle pelsdyrnæringen. Det er vi oppdrettere svært glade for. Derfor er det viktig at våre medlemmer nå er med og påvirker politikerne i sine områder. Det sier leder i Rogaland Pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad. Oppretthold presset i tiden framover, maner Horpestad til.

Pelsdyroppdrett er en viktig distriktsnæring som har gitt arbeidsplasser, heter det blant annet i resolusjonen fra Rogaland Høyre.

Les mer

– Feil å legge ned pelsdyrnæringen

Globalt vil det alltid være en pelsdyrnæring. Kanskje er naturlige produkter noe som kan med på å redusere miljøproblemene fra plastplagg i fleece? Det skriver masterstudent i husdyrvitenskap ved NMBU, Johanna Gjøen, i en kronikk i Nationen.

 

Les mer

Adressa og pelsdyrnæringen

På hvilket grunnlag kan Adressas leder sette seg til doms over en hel næring? Har avisa skaffet seg kunnskap og innsikt i pelsdyrnæringa ved egen oppsøkende journalistikk, eller er det sitat fra forskjellige dyrevernorganisasjoner?

Det er spørsmål veterinærene Gunnar Hynne og Marie Rathe stiller et debattinnlegg i Adresseavisen. De to har til sammen 40 års erfaring med pelsdyr.

Les mer

– Viktig støtte fra Trøndelag Høyre

Trøndelag Høyres årsmøte vedtok søndag resolusjonen «Støtte til pelsdyrnæringa» etter initiativ fra lokallagene i Oppdal, Orkland, Melhus og Midtre Gauldal. – Veldig viktig for oss, sier nyvalgt leder i Trøndelag Pelsdyralslag, Lars Ole Bjørnbet.

Les mer

– Med et pennestrøk tok du livsgrunnlaget fra meg, Erna

Etter at regjeringen gjorde helomvending og vil avvikle pelsdyroppdrett i Norge, satte den unge oppdretteren Espen Breivik seg ned og skrev brev til statsminister Erna Solberg. – Med med et pennestrøk tok du livsgrunnlaget fra meg, Erna. Og satt strek over det arbeidet generasjoner har lagt ned, skriver han i kronikken i Nationen.

Les mer

-Et stort skritt i feil retning

La pelsdyrnæringen leve. Pelsdyrdriften i Norge er både dyrevennlig og miljøvennlig.

Det skriver leder i Hedmark Senterungdom, Jesper Nohr, i en kronikk på NRK Ytring.

Les mer

– Pels har aldri vært mer fremtredende i motebildet

  • – Naturlig materialer er å foretrekke. En pels er en livsinvestering, og det er også en bæredyktig investering i motsetning til for eksempel rimelige “plastikkversjoner” som holder  noen få sesonger før den ender opp som problematisk plastikkavfall. Det sier administrerende direktør i Kopenhagen Fur, Jesper Uggerhøj.

Les mer

Pelsdyraktivister, lov og rett

Dyrevernsaktivister har i årevis drevet selvtekt med såkalte inspeksjoner på pelsdyrfarmer. Det må de slutte med. Innbrudd er, og skal fortsatt være, ulovlig.  En av aktivistene, Rune Ellefsen, underviser ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo, og burde vite bedre enn å både begå lovbrudd og å forklare seg uriktig for norsk rett. Det skriver Nationen på kommentarplass i dag.

Les mer

Dyreaktivistene anker ikke

De fire dyreaktivistene fra Nettverk for dyrs frihet som brøt seg inn på en minkgård i Rogaland sommeren for fire år siden kommer ikke til å anke saken til Høyesterett. De fire må dermed betale minkbonden en erstatning på omlag 550 000 kroner.

Les mer

Nye forskriftsbestemmelser fra 1. januar

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt nye forskriftsbestemmelser vedrørerende blant annet gruppehold av mink og dyrevelferdsprogram, aktivitetsobjekter og tiltak for å motvirke feil beinstilling. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018.

Les mer

Dyreaktivistene må betale erstatning

De fire dyreaktivistene fra Nettverk for dyrs frihet som brøt seg inn på en minkgård i Rogaland sommeren for fire år siden er i Gulating lagmannsrett dømt på alle punkter og må betale erstatningskravet som var fremsatt på til sammen om lag 550 000 kroner, inkludert saksomkostninger.

Les mer

Måtte skape ny tillit

-Pelsdyrnæringen er ikke til å kjenne igjen siden den gangen det stormet som verst. Vi har vært gjennom tidenes snuoperasjon. Det sier leder i Rogaland og Hordaland Pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad til fagbladet Bondevennen.

Les mer

Færre avvik i pelsdyrgårder

Pelsdyrnæringen kom bedre ut av kontrollene Mattilsynet gjennomførte i sommermånedene i år enn tidligere. I år har flere grise- og sauebønder og dyrehold med fjørfe fått tilsynsbesøk fra Mattilsynet enn i samme periode i fjor. 12 kjæledyreiere ble politianmeldt.

Les mer

Godt gjennomslag for pelsdyrnæringen i jordbruksoppgjøret

Årets jordbruksforhandlinger er avsluttet med et godt resultat for pelsdyrnæringen i oppgjøret. I årets oppgjør ble det først ført en alminnelig forhandlingsrunde som endte med brudd, og deretter en ny runde med fordelingsforhandlinger etter at Stortinget hadde gitt en ny ramme for oppgjøret og sendt oppgjøret tilbake til partene. Den siste runden med fordelingsforhandlinger ble avsluttet mandag kveld.

pelsdyr

Norges Pelsdyralslag har fått 2 millioner kroner til etablering av dyrevelferdsprogram for mink etter årets jordbruksoppgjør.

 

 

Les mer

Uttalelser fra årsmøtet i pelsdyrnæringen

Pelsdyrnæringen har i dag sitt årsmøte på Gardermoen og har vedtatt to uttalelser med overskriftene «Konkurransedyktig produksjon av rev» og «Pelsdyrnæringen innfører ny standard for dyras velferd».

 

Les mer