Kan koste milliarder å avvikle pelsdyrnæringen

Samfunnsøkonomisk Analyse og Oslo Economics har i to uavhengige rapporter landet på samme konklusjon: Et pelsdyrforbud vil koste langt mer enn regjeringen har lagt til grunn. Samfunnsøkonomisk analyse har også i en egen ringvirkningsrapport beregnet verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen.

Les mer

Urettferdig pelsforbud

Jeg er 17 år, oppvokst på en gård med 16.000 mink. Planen min har alltid vært å ta over gården og fortsette å ha gården i vår familie. Dette blir nå vanskelig på grunn av regjeringens forslag om å forby pelsdyrnæringen

Det skriver odelsjenta Ina Oftedal i et debattinnlegg i Nationen.

Les mer

Pels er bærekraftig – fuskepels er det ikke

I motsetning til fuskepelsen, som bruker 600 – 1 000 år på å oppløse seg i naturen, er ekte pels en helt naturlig del av vår opprinnelig fauna.

Det skriver Johanna Askedal i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Les mer

– En liten smak av bananrepublikk

Når politikerne endrer loven oftere enn folk skifter skjorte, sier ja ett år, og nei det neste, da ligner vi litt på land vi advarer mot å legge igjen penger i.

Det skriver VG i en kommentar i dag.

Les mer

Dolkestøtet på Jeløya

Pelsbøndene har fått kritikk for avlivningsmetodene sine. Regjeringspartienes avliving av næringa er mer opprørende.

Det skriver Nationen i en kommentar.

Les mer

Uten ryggrad i pelsdyrsaken

Erna Solberg har fått sitt stortingsflertall, men ofret sine prinsipper om forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.

Det skriver Elin Ørjasæter i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Les mer

Grunnlovsekspert advarer mot å vedta forbud mot pelsdyroppdrett

Et pelsdyrforbud inngått bak lukkede dører, som går mot Stortingets klare mål og vilje, vil ikke bare bryte med det viktige prinsippet om åpenhet og en reell offentlig debatt. Det vil også være i strid med den beskyttede posisjonen pelsdyroppdretternes fikk etter stortingets vedtak 10. januar i fjor.

Les mer

Uttalelse fra årsmøtet i Norges Pelsdyralslag

Årsmøtet i Norges Pelsdyralslag sier i en uttalelse at det mener regjeringen svikter pelsdyrnæringen med udemokratiske grep. I Jeløya-erklæringen legges det frem forslag om avvikling av pelsdyrnæringen fra 2025, etter at Stortinget vedtok bærekraftig utvikling i 2017.

Les mer

Avviste invitasjon om tilbakemelding

I sluttprotokollen fra årets jordbruksforhandlinger heter det at jordbrukets forhandlingsutvalg avviste invitasjonen fra Staten om å komme med en tilbakemelding  om tiltak for omstilling i pelsdyrholdet.

Les mer

-Uanstendig avvikling, Erna Solberg

-Å avvikle pelsdyrnæringen er både uanstendig og ufornuftig, skriver pelsdyrbonde Sigbjørn Kirkebøen i et innlegg i Dagbladet – stilet til statsminister Erna Solberg.

Les mer

– Vondt å vite du er uønsket

Reidar Helgesen legger ikke skjul på at det psykisk tøft å vente på at levebrødet til han og andre i samme bransje skal fjernes med politiske vedtak.  – Det er vondt å vite du er uønsket, sier pelsdyrbonden fra Hjelmeland.

 

Les mer

Dale svarer på spørsmål om pelsdyr

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om innføring av eit næringsforbod for pelsdyrnæringa, om kor mange færre skinn av mink og rev vil det verte omsett på verdsmarknaden som fylgje av dette.

Statsråden har også svart på et spørsmål frå Pollestad om hvordan Regjeringen har fulgt opp de skjerpede kravene for å betre dyrevelferden i pelsdyrnæringen.

Les mer

-Få muligheter for pelsdyrbønder

Er det over og ut for pelsdyrnæringen? Bør pelsdyrhold bli forbudt i Norge? Hva blir følgene av et forbud? Det var noen av spørsmålene som ble debattert på møte Nationen arrangerte på Jæren tirsdag kveld.

 

Les mer

Livet på vent igjen

De startet opp som minkprodusenter i 2013, de har bygd eget pelseri og i fjor kjøpte de enda en minkfarm. Så kom den nye regjeringsplattformen.

Les reportasjen om Nikolay Valheim og Pauline Grødem i Norsk Landbruk.

Les mer

– Høl i hue å avvikle pelsdyrnæringen

Gjertrud Nordal, leder i Hedmark Unge Høyre, og Jesper Nohr, leder i Hedmark Senterungdom, mener det er høl i hue å avvikle pelsdyrnæringen, sånn H-Frp-V-regjeringen går inn for i sin regjeringserklæring. Det skriver Østlendingen i dag.

Les mer

-Et svik mot en hel næring

-Det kom som et sjokk på hele landbruksnæringen. Det er et brudd på inngåtte avtaler og kan ikke oppfattes som annet enn et svik mot en hel næring, skriver Nils Melbøe i et innlegg i Nationen. Melbøe er leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.

Les mer

-Ikke for sent å tenke seg om

-Det har vel aldri vært aktuelt i kongeriket at styresmaktene skal ha som politisk mål å ta livet av godt opparbeidede og lønnsomme arbeidsplasser i distrikts-Norge. Det er ennå ikke for sent for regjeringen å tenke seg om. Det skriver tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg (H) i et innlegg i Nationen i dag.

Les mer

Flest kjæledyrehold tvangsavviklet i fjor

Det er en kraftig økning i antall dyrehold som blir tvangsavviklet av Mattilsynet på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Det er flest dyrehold med kjæledyr som blir tvangsavviklet. Det ble ikke tvangsavviklet noen pelsdyrhold i fjor.

Les mer

– Forbud er omsorg for urbane velgere

Å forby pelsdyroppdrett i Norge, uten en gang å forby kjøp av pels, er ikke omsorg for verdens dyr. Det er omsorg for urbane velgere. Forbudet er på kant med fagfolk, med folk på bygda og med tendensen i folket. Det skriver Nationen på lederplass i dag.

Les mer

– Vi må opprettholde presset

-Fylkeslagene til Høyre, KrF og FrP i Rogaland har hatt sine årsmøter, og støtter alle pelsdyrnæringen. Det er vi oppdrettere svært glade for. Derfor er det viktig at våre medlemmer nå er med og påvirker politikerne i sine områder. Det sier leder i Rogaland Pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad. Oppretthold presset i tiden framover, maner Horpestad til.

Pelsdyroppdrett er en viktig distriktsnæring som har gitt arbeidsplasser, heter det blant annet i resolusjonen fra Rogaland Høyre.

Les mer

– Feil å legge ned pelsdyrnæringen

Globalt vil det alltid være en pelsdyrnæring. Kanskje er naturlige produkter noe som kan med på å redusere miljøproblemene fra plastplagg i fleece? Det skriver masterstudent i husdyrvitenskap ved NMBU, Johanna Gjøen, i en kronikk i Nationen.

 

Les mer

Adressa og pelsdyrnæringen

På hvilket grunnlag kan Adressas leder sette seg til doms over en hel næring? Har avisa skaffet seg kunnskap og innsikt i pelsdyrnæringa ved egen oppsøkende journalistikk, eller er det sitat fra forskjellige dyrevernorganisasjoner?

Det er spørsmål veterinærene Gunnar Hynne og Marie Rathe stiller et debattinnlegg i Adresseavisen. De to har til sammen 40 års erfaring med pelsdyr.

Les mer

– Viktig støtte fra Trøndelag Høyre

Trøndelag Høyres årsmøte vedtok søndag resolusjonen «Støtte til pelsdyrnæringa» etter initiativ fra lokallagene i Oppdal, Orkland, Melhus og Midtre Gauldal. – Veldig viktig for oss, sier nyvalgt leder i Trøndelag Pelsdyralslag, Lars Ole Bjørnbet.

Les mer

– Med et pennestrøk tok du livsgrunnlaget fra meg, Erna

Etter at regjeringen gjorde helomvending og vil avvikle pelsdyroppdrett i Norge, satte den unge oppdretteren Espen Breivik seg ned og skrev brev til statsminister Erna Solberg. – Med med et pennestrøk tok du livsgrunnlaget fra meg, Erna. Og satt strek over det arbeidet generasjoner har lagt ned, skriver han i kronikken i Nationen.

Les mer

-Et stort skritt i feil retning

La pelsdyrnæringen leve. Pelsdyrdriften i Norge er både dyrevennlig og miljøvennlig.

Det skriver leder i Hedmark Senterungdom, Jesper Nohr, i en kronikk på NRK Ytring.

Les mer