Nye forskriftsbestemmelser fra 1. januar

03.november, 2017

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt nye forskriftsbestemmelser vedrørerende blant annet gruppehold av mink og dyrevelferdsprogram, aktivitetsobjekter og tiltak for å motvirke feil beinstilling. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018.

Landbruks- og matministeren har i dag vedtatt regelendringer i pelsdyrforskriften. Blant annet innføres nå forbud mot gruppehold av mink, med mindre oppdretteren deltar i dyrevelferdsprogram. Det er Mattilsynet som skal treffe vedtak om deltakelse i programmet. Videre er det innført tiltak vedrørende avl på dyr for å begrense feil beinstilling, og krav om spiselige eller tyggbare aktivitetsobjekter. Avlsdyr av rev skal ha spiselige aktivitetsobjekter i perioden fra utvelgelse til paring.

Les mer her:

Statsråd Jon-Georg Dale.