Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt.

Norges Pelsdyralslag har medlemmer i hele landet. Etter at Stortinget vedtok forbud mot pelsdyrhold i 2019, er næringen under avvikling. I 2021 er det ni gårder med pelsdyr i Norge.

Norges Pelsdyralslag er pelsdyroppdretternes talerør i forhold til opinion, media og myndigheter.

I tillegg til dette jobber Norges Pelsdyralslags medarbeidere aktivt for å fremme dyrevelferd blant oppdretterne. På den økonomiske forvalter Norges Pelsdyralslag kreditt- og låneordninger. Vi gir også veiledning og hjelp innen økonomisk planlegging, skattespørsmål, erstatningsspørsmål med mer.