Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt.

Norges Pelsdyralslag omfatter rundt 170 pelsdyrgårder i Norge, fordelt på alle fylker bortsett fra Oslo, Akershus og Finnmark.
Tyngdepunktet for minkproduksjon er i Rogaland, mens Sør-Trøndelag er det viktigste fylket når det gjelder rev. Pelsdyrhold egner seg både som hovednæring og som tilleggsnæring for å styrke næringsgrunnlaget på gården.Til sammen er det rundt 2 300 personer som er tilknyttet næringa. Pelsdyrhold drives for det meste ute i distrikts-Norge, men næringas hovedkontor ligger på Økern i Oslo.

Norges Pelsdyralslag jobber kontinuerlig for å utvikle og forbedre seg som organisasjon.
Vi tilbyr faglig rådgivning til den enkelte oppdretter og deltar i ulike forskningsprosjekter. I tillegg til dette jobber Norges Pelsdyralslags medarbeidere aktivt for å fremme dyrevelferd blant oppdretterne. Organisasjonen driver også rekruttering for å føre næringa videre. Gjennom veterinærtjenesten bidrar organisasjonen til helsefremmende samt sykdomsforebyggende arbeid og forskning. Pelsdyrnæringas Laboratorium foretar rutinemessig fôrkontroll og driver forskningsrettet laboratorievirksomhet.

På den økonomiske siden jobber Norges Pelsdyralslag med både kreditt- og låneordninger. Vi gir også veiledning og hjelp innen økonomisk planlegging, skattespørsmål, erstatningsspørsmål med mer.

Norges Pelsdyralslag er også pelsoppdretternes talerør i forhold til opinion, media av alle slag, samt for personer eller organisasjoner som av en eller annen grunn er interessert i de ulike aspektene ved pelsdyroppdrett.