Ønsker oppdrettere velkommen

08.januar, 2014

Pelsdyroppdrett er en interessant næring for flere kommuner. Arbeidet som oppdrettere har gjort med dyrevelferd viser gode resultater.

Et godt eksempel er Tynset kommune. Der ønsker ordfører Bersvend Salbu at flere pelsdyroppdrettere skal etablere seg. – Jeg synes det er bra med oppdrett av pelsdyr dersom dyrevelferden er god og forskriftene følges. Det har vi erfart at næringa i stor grad gjør. Så lenge dyrevelferden er sikret er det jo dette ei næring så god som noen annen, sa Salbu. 

Har satt av områder til nye bruk
Prisene på oppdrettsskinn har i vinter vært rekordhøye med svært god fortjeneste til mange pelsdyroppdrettere. Norges Pelsdyralslag arrangerte for en stund siden et rekrutteringsseminar nettopp på Tynset for å prøve å få nye folk inn i næringa. Kommune har også satt av områder der nye pelsdyrgårder kan bygges og Salbu håper at flere oppdrettere vil starte virksomhet i kommunen. 

– Jeg mener forholdene ligger godt til rette for pelsdyroppdrett i Tynset, sa han. Både med tanke på klimaet og at det i kommuneplanen er regulert områder til denne type næringsvirksomhet. Salbu har selv drevet med dyreproduksjon som gårdbruker og ser at pelsdyrnæringen har arbeidet systematisk for å bedre dyrevelferden. Han er positiv til den utviklingen næringen har vært gjennom de siste årene. 

Sikre arbeidsplasser
Ordføreren ønsker sikre arbeidsplasser i kommunen. Derfor oppfordrer han eventuelle interessenter til å tenke seg godt om før de bestemmer seg for å starte opp.– Det er jo en bransje som svinger, sa Salbu. Hver enkelt oppdretter må gå en runde med seg selv og vurdere hvordan de vil være stilt i dårligere tider. Men driver man en god pelsgård, med god dyrevelferd, kan dette være framtida, mente ordføreren. 

Kommunen har i lengre tid jobbet med å legge forholdene til rette for pelsdyroppdrett. Så tidlig som i 1986 ble områder for denne næringen med i reguleringsplanen. - Det er behov for å gjøre mer enn bare å avsette et område, forteller rådgiver Ylva Sneltvedt i Tynset kommune. For eksempel er vanntilførsel viktig for sikker drift. I vårt område med lange kuldeperioder må vi sikre at vannet ikke fryser, selv i de kaldeste periodene i februar. Videre kan det oppstå lukt som enkelte synes er ubehagelig. Dette problemet kan løses med plassering av områder hvor pelsdyroppdrett kan drives. 

Flere muligheter.
Sneltvedt forteller at i tillegg til reguleringsplanene for Tynset kommune som har avsatt aktuelle områder, har kommunen også gått til anskaffelse av arealer som kan benyttes til pelsdyrproduksjon. I tillegg betjener vi også Alvdal kommune i denne sammenheng. Det betyr at forholdene for pelsproduksjon er svært godt lagt til rette i nordre del av Østerdalen. Dette er i et område hvor befolkningen i større grad enn i urbane strøken er vant med å omgås dyr både i produksjonssammenheng og i vill tilstand. Kunnskapen om dyrenes levesett gir nok en økt forståelse for oppdretterens innsats for dyrevelferd oss pelsdyrene. 

Mer informasjon om næringen finnes på http://no.wikipedia.org/wiki/Pelsdyroppdrett