Ordførere støtter en fortsatt bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen

16.januar, 2019

Vi er ordførere som støtter en fortsatt bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen. Landbruket er viktig for arbeidsplasser, verdiskapning og bosetting i våre kommuner, og pelsdyrnæringen er en del av distrikts-Norge. Pelsdyrnæringen bør få fortsette sin drift.

Etter omfattende utredningsarbeid av pelsdyrutvalget og stortingsmelding om pelsdyrnæringen, vedtok Stortinget 10. januar 2017 en bærekraftig utvikling for pelsdyrnæringen. Ett år senere varslet den utvidede regjeringen at næringen skal legges ned. Vi vet at bøndene i våre kommuner jobber hver dag for våre dyrs beste og tar dyrevelferden på alvor. Vi ser at næringen er blitt stadig bedre de siste årene, og ser hvor mye arbeid som blir lagt ned på gårdene. Norske pelsdyrbønder leverer pels i verdensklasse nettopp fordi de gjør jobben sin skikkelig.

Norge har heldigvis utarbeidet et av verdens strengeste regelverk for dyrevelferd, og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, leverte like før jul, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, et dyrevelferdsprogram. Dette arbeidet har stor faglig støtte, og gir, slik stortinget vedtok i 2017, grunnlag for en fortsatt bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen.

Pelsdyrnæringen er det husdyrholdet som kontrolleres oftest av Mattilsynet. De fleste av tilsynene varsles ikke på forhånd. Mattilsynets rapporter de siste årene viser at tilsynsresultatene er bedret, og Mattilsynet skriver selv i sin årsrapport for 2016 at tilsynsresultatene er bedre for næringen enn tidligere og at dyreholdet følges tettere enn annet dyrehold. Det er en klar nedgang i antall regelbrudd og få alvorlige funn, som viser at den tette oppfølgningen har hatt effekt. Mattilsynet er de som skal føre tilsyn med dyreholdet, og Mattilsynets vurderinger må tillegges vekt når en hel næring skal vurderes. Norske pelsdyrgårder oppfyller kravene i regelverket og sørger for god dyrevelferd for det enkelte dyr.

Et lønnsomt landbruk er et landbruk som sørger for bosetting i distriktene. Våre kommuner er avhengig av lønnsomhet i landbruksnæringene hvis vi skal kunne tilby gode skoler, sykehjem og andre kommunale tjenester til våre innbyggere. Pelsdyrnæringen er en lønnsom del av landbruket, både som tilleggsinntekt og som hovedinntekt. Beslutninger om pelsdyrnæringen må tas på opparbeidet kunnskap, og ikke på et emosjonelt grunnlag.

Pelsdyrnæringen er lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig. Næringen har forbedret sitt arbeid og drift de siste årene. Næringen fortjener at regjeringen følger opp tidligere vedtatt politikk og gir pelsdyrnæringen en fortsatt bærekraftig framtid. Vi som ordfører mener det er viktig for våre kommuner å ha et sikkert næringsgrunnlag og lønnsomhet i landbruket.

Vi oppfordrer til en fortsatt bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen i Norge.

 

Oddvar Indergård Agdenes Felleslista for bygdeutvikling
Johnny Hagen Alvdal Arbeiderpartiet
Ingunn Oldervik Golmen Aure Senterpartiet
Per Kristian Arntzen Ballangen Senterpartiet
Torbjørn Ognedal Bjerkreim Senterpartiet
Tormod Våga Bokn Senterpartiet
Bengt Fasteraune Dovre Senterpartiet
Tor Peder Lohne Drangedal Senterpartiet
Egil Strand Eide Høyre
Anved Johan Tveit Eidfjord Senterpartiet
John Erik Vika Eidsvoll Senterpartiet
Erik Hanstad Elverum Høyre
Henrik Halleland Finnøy Kristelig Folkeparti
Olav Jørgen Bjørkås Flatanger Senterpartiet
Oddvar Garaas Flesberg Senterpartiet
Hilde Frankmo Tveråen Folldal Arbeiderpartiet
Tove Henøen Fræna Senterpartiet
Knut Sjømæling Gjemnes Senterpartiet
Hallvard Oppedal Gulen Senterpartiet
Ola Rognskog Halsa Senterpartiet
Vebjørn Krogsæter Haram Senterpartiet
Odd Jarle Svanem Hemne Senterpartiet
Oddvar Grøthe Hemsedal Senterpartiet
Ole Laurits Haugen Hitra Arbeiderpartiet
Bjørn Laugaland Hjelmeland Senterpartiet
Jan Håvard Refsethås Holtålen Senterpartiet
Morten Askvik Hyllestad Senterpartiet
Margrethe Handeland Hægebostad Senterpartiet
Hege Nordheim-Viken Høylandet Senterpartiet
Jonas Skrettingland Kristelig Folkeparti
Oddmund Klakegg Jølster Senterpartiet
Ane Mari Braut Nese Klepp Høyre
Kjell Neergaard Kristiansund Arbeiderpartiet
Mirjam Ydstebø Kvitsøy Kristelig Folkeparti
Svein O Leiros Kåfjord Senterpartiet
Per Helge Johansen Leka Senterpartiet
Mariann Skotte Lesja Senterpartiet
Robert Svarva Levanger Arbeiderpartiet
Bjarne Eilof Holø Lom Senterpartiet
Ivar Kvalen Luster Senterpartiet
Helge Sandåker Marnardal Arbeiderpartiet
Kari Anita Furunes Meråker Senterpartiet
Odd Helge Gangstad Midsund Senterpartiet
Sivert Moen Midtre-Gauldal Senterpartiet
Steinar Lyngstad Namdalseid Senterpartiet
Halvor Homme Nissedal Arbeiderpartiet
Inger Torunn Klosbøle Nord-Aurdal Arbeiderpartiet
Arne Sandnes Norddal Senterpartiet
Steinar Aspli Nærøy Senterpartiet
Kirsti Welander Oppdal Arbeiderpartiet
Oddbjørn Bang Orkdal Senterpartiet
John Einar Høvik Osen Arbeiderpartiet
Thorvald Hillestad Re Senterpartiet
Norvald Illevold Rendalen Arbeiderpartiet
Dagny Sunnanå Hausken Rennesøy Senterpartiet
Ola T. Heggem Rindal Senterpartiet
Arne Fossmo Ringebu Arbeiderpartiet
Anita Ihle Steen Ringsaker Arbeiderpartiet
Hans Vintervold Røros Arbeiderpartiet
Oddvar Myklebust Sandøy Arbeiderpartiet
Asbjørn Birkeland Sauda Senterpartiet
Ole Morten Balstad Selbu Arbeiderpartiet
Kjell Abraham Sølverød Siljan Senterpartiet
Thor Jørgen Tjørhom Sirdal Senterpartiet
Jon P. Husby Skaun Senterpartiet
John Lernes Snillfjord Arbeiderpartiet
Trond Arne Pedersen Sokndal Kristelig Folkeparti
Ole Ueland Sola Høyre
Johnny Greibesland Songdalen Senterpartiet
Asle Schrøder Steigen Senterpartiet
Ivar Vigdenes Stjørdal Senterpartiet
Irene Heng Lauvsnes Strand Høyre
Jan Ove Tryggestad Stranda Senterpartiet
Lilly Gunn Nyheim Surnadal Arbeiderpartiet
Odd Jostein Drotninghaug Sykkylven Senterpartiet
Kåre Helland Sør-Aurdal Senterpartiet
Ole Tvete Muriteigen Sør-Fron Senterpartiet
Milly Bente Nørsett Tingvoll Arbeiderpartiet
Jarand Felland Tokke Senterpartiet
Erik Sletten Trysil Senterpartiet
Per Pedersen Træna Kristelig Folkeparti
Saxe Frøshaug Trøgstad Senterpartiet
Ole Bjarne Østby Tydal Senterpartiet
Merete Myhre Moen Tynset Senterpartiet
Vidar Eltun Vang i Valdres Arbeiderpartiet
Kirsten Helen Myren Vegårshei Senterpartiet
Geir Inge Lien Vestnes Senterpartiet
Olav Turvoll Vik Senterpartiet
Ole Johan Vierdal Vindafjord Senterpartiet
Kjell B. Melbybråten Øystre Slidre Arbeiderpartiet
Ole Gustav Narud Åmot Senterpartiet
Oddmund Ljosland Åseral Senterpartiet
Ørjan Bue Åsnes Senterpartiet