Personvernerklæring

06.september, 2018

Personvernerklæring for Norges Pelsdyralslag og Oslo Skinnauksjoner AS

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person og identifisere deg, enten direkte eller indirekte. Typiske eksempler er navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer.

Det er nødvendig at vi oppbevarer en del slike opplysninger hvis du er kunde eller medlem hos oss. Vi må ha opplysningene for å betjene kundeforholdet, for eksempel sende faktura, betale ut bonus eller forsikringsoppgjør. I det følgende forklarer vi litt nærmere hvordan vi behandler personopplysninger.

  1. Kategorier av personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og medlemmer:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Fødselsdato
  • Personnummer
  • Organisasjonsnummer
  • Bankinformasjon

For administrasjon og oppfølging av egenrevisjon og sertifiseringsordningen samles og behandles informasjon om medlemmers bestand. Noen av opplysningene kan indirekte være med på å identifisere en person, og er dermed definert som personopplysninger og faller inn under denne erklæringen.

Opplysningene lagres og behandles i våre systemer for medlemsregistrering og forsikring. For forsikringskunder sammenkobler vi i tillegg informasjon om gårdsbruket, typisk gårds- og bruksnummer, som indirekte kan identifisere deg som kunde. Dette oppbevares iht. lover som styrer forsikringsvirksomhet og økonomiske transaksjoner.

Se eget avsnitt 7 om informasjonskapsler for besøkende på norpels.no

Vi oppbevarer ikke sensitive personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Norges Pelsdyralslag, Postboks 9399 Grønland, 0135 Oslo, telefonnummer 47 80 72 00 er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for medlemmer i Norges Peldyralslag.

Oslo Skinnauksjoner AS (samme adresse og telefon som over) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for kunder.

Behandlingsansvarlig er den som har hovedansvaret for at dine personopplysninger behandles i tråd med gjeldende lover og regler.

Deling av opplysninger med tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser med deg som medlem og / eller forsikringstaker deles nødvendige opplysninger med vår partner som drifter serverne våre. Dette er Redpill Linpro. At informasjonen deles betyr at informasjonen ligger i våre systemer, men disse ligger på en server hos Redpill Linpro. Vi bruker Eurobate som tjenesteleverandør for utsendelse av sms. Medlemmers navn og telefonnummer vil ligge på systemer driftet av Eurobate.

Vi bruker Questback for innhenting av diverse informasjon knyttet til sertifisering- og revisjonsordningene. Disse dataene vil ligge på systemer driftet av Questback.

I tillegg utleveres opplysninger til Norsk landbrukssamvirke gjennom rapportering av oppgjør- og driftskredittordningen samt at sertifiseringsinformasjon ligger på et system som er driftet av Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) Matmerk. Det forventes at denne informasjonen, og fremtidig behandling av sertifiseringsinformasjon, i løpet av 2018 eller 2019 vil behandles internt i Norges Pelsdyralslag.

Personopplysninger om ansatte utleveres til offentlige myndigheter via Altinn.no i henhold til gjeldende lover og regler.

Ved besøk på hjemmesiden vil informasjon bli delt med Google og lagret på en server i USA.

For øvrig utleverer vi ikke dine personopplysninger til tredjepart med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Et typisk eksempel på sistnevnte er at vi er forpliktet til å utlevere informasjon om bonus, markedsutjevningsfond og skinnoppgjør til skattemyndighetene (via Altinn.no).

Vi gjør videre oppmerksom på at Norges Pelsdyralslag, Norges Pelsdyralslag Gjensidige Pelsdyrtrygd og Oslo Skinnauksjoner AS deler administrasjon og IT-systemer. Personopplysninger vil dermed være tilgjengelig på tvers av disse organisasjonene.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til oss i forbindelse med ditt medlemskap, kjøp av forsikring eller årlig deklarasjon eller annen direkte kontakt med oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å kunne gi våre besøkere av siden en best mulig kundeopplevelse. Dette er nærmere beskrevet i punkt 7.

Vi innhenter ikke personopplysninger fra andre kilder.

Formål med behandling og behandlingsgrunnlag

Kontaktinformasjon slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom deg som medlem / kunde og oss. Vi bruker informasjonen for å kunne kontakte medlemmer / kunder og for øvrig utøve vår rolle som organisasjon, herunder fakturere / utbetale til medlemmer. Grunnlaget for denne behandlingen er at vi har en avtale, jf. personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Kontaktinformasjon behandles også slik at vi kan sende ut diverse informasjon. Grunnlaget for denne behandlingen er at vi har berettiget interesse, jf. personvernforordningens artikkel Art 6 (f).

Bankopplysninger brukes for å oppfylle å oppfylle en avtale inngått mellom deg som medlem / kunde og oss. Vi bruker informasjonen for å kunne foreta utbetalinger av bonus, markedsutjevningsfond og/eller skinnoppgjør til medlemmer / kunder. Grunnlaget for denne behandlingen er at vi har en avtale, jf. personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Personnummer / Organisasjonsnummer brukes for å oppfylle krav i blant annet bokføringsloven, og behandles for eksempel når medlemmer har lån / utestående hos oss. Grunnlaget for denne behandlingen er at vi er pålagt av lov, jf. personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

Personopplysninger for våre ansatte samles inn og brukes slik at vi kan utøve vårt arbeidsgiveransvar, herunder rapportering til offentlige myndigheter.  Grunnlaget for denne behandlinger er at vi er pålagt av lov, jf. personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

Historisk og faktisk informasjon om medlemmers bestand behandles for sertifiseringsformål, oppfølging av bransjenormer, statistikk, mv. Grunnlaget for denne behandlingen er at vi har berettiget interesse, jf. personvernforordningens artikkel Art 6 (f).

Dersom du har avgitt samtykk til behandling av informasjon, benyttes opplysningene til det angitte formålet. Grunnlaget for slik behandlingen er at personen har gitt oss samtykke, jf. personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

  • Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt fra deg vil lagres i vårt kunderegister frem til medlemskapet og / eller kundeforholdet opphører, eller endelig oppgjør er gjennomført.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år.

Opplysninger vi etter andre lover og regler plikter å oppbevare behandles i tråd med disse.

Informasjonskapsler / Cookies

Nedenfor finner du informasjon om Norpels.no egen bruk av cookies. Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Google Analytics

Norpels.no bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Enkeltbruker ikke kan identifiseres.

Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

AddThis

Norpels.no bruker AddThis for å muliggjøre deling av informasjon fra nettsiden til sosiale medier som for eksempel Facebook. AddThis eies av Oracle. AddThis samler inn mye av den samme informasjonen som Google.

WordPress_test_cookie

Dette er en informasjonskapsel som er nødvendig for at nettsiden skal fungere. Den sjekker om nettleseren din er innstilt for å akseptere informasjonskapsler. Informasjonen slettes når nettleseres stenges ned. Bruken medfører ikke at personlig informasjon blir lagret.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Data som ligger på servere hos partnere er sikret i henhold til den standarden partneren har satt. Datakommunikasjon mellom oss og server er kryptert.

Rettigheter for den registrerte

Vi skal behandle dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. I denne sammenheng har du som medlem / kunde rettigheter. Du kan blant annet kreve retting av personopplysningene dine dersom du mener de er feil, eller kreve at de slettes fra våre systemer.

Du kan utøve dine rettigheter ved å ta kontakt med oss. Det enkleste er å kontakte oss per epost. Adressen er post@norpels.no

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om dine opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til: post@norpels.no

Kontaktinformasjon for øvrig:

Norges Pelsdyralslag

Postboks 9399 Grønland

0135 Oslo

Telefonnummer: 47 80 72 00

Besøksadresse: Hollendergata 5, Oslo