Ruinert av regjeringen

27.januar, 2020

Historien om 14 norske pelsdyrbønder og tapene de påføres som følge av regjeringens kompensasjon ved avviklingen av pelsdyrnæringen.

Under linken nedenfor presenteres noen eksempler fra virkeligheten til landets pelsdyrbønder. De forteller om milliontap, om familier som lever i ekstrem uvisshet.

200123_NPA_Ruinert av regjeringen v_2 (002)