Vi ønsker åpenhet om pelsdyrnæringen

08.januar, 2014

På lederplass 22. februar viser Dalane Tidende bekymring for at Norges Pelsdyralslag skjuler seg for pressen. Bakgrunnen for bekymringen er at Norges Pelsdyralslag har invitert Arbeiderpartipolitikere til pelsdyrfarmen på Tjørn uten å invitere med pressen.

Ofte inviterer vi pressen med på gårdsbesøk. Vi er helt enige med DT i at åpenhet er avgjørende for pelsdyrnæringen. Denne gangen valgte vi annerledes fordi vi ønsket å ha en dialog med politikerne uten at deltagerne i møtet skulle forholde seg til en tredje faktor, nemlig pressen. Ønsket vårt var at politikerne skulle bruke mest tid på gårdbrukeren og ikke på media.

Vi har forstått at Dalane Tidene gjerne vil få anledning til å være med på gårdsbesøk sammen med politikere fra Arbeiderpartiet. Hadde avisa kontaktet oss om dette, ville de omgående fått et ja til deltakelse på gårdsbesøket. Den kontakten ble ikke tatt, og dette ønsket ble først klart for oss etter å ha lest om det i avisa. Der spekuleres det i hvilke årsaker og strategier som ligger til grunn for ikke å ha pressen med på møtet. Svar på påstandene og spørsmålene ville lett latt seg avklare om avisa hadde kontaktet Norges Pelsdyralslag, og svaret ville vært såre enkelt: Dere er velkommen til å være med. Neste gang er dere velkomne til å kontakte oss direkte. Det vil være enklere for oss alle.