What Does the Fox Say?

08.januar, 2014

Svar i dagens (26.09.13) Dagblad til nok et fremstøt fra Dyrevernalliansen for å sverte pelsdyrnæringen.   Av Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag

Det er mange som er opptatt av hva reven sier. Karen Frivik fra Dyrevernalliansen, forsøker seg på poesi og opphøyer seg selv til å ha nærmest magisk forståelse av hva pelsdyr tenker og mener. 

Hun fremstiller seg selv som en ekspert på rev. Det er problematisk når næringen, veterinærer som jobber med næringen og Mattilsynet har en annen oppfatning enn Frivik. 

300 pelsdyrgårder arbeider målrettet for å sikre god dyrevelferd. De samme folka er møkk lei av at deres kunnskap ikke blir tatt på alvor og blir mobbet med påstander fra Frivik. 

Vi er opptatt av at dyr skal ha det godt. Det finnes eksempler på dårlig dyrevelferd. Det er uakseptabelt. Man kan likevel ikke bedrive kollektiv avstraffelse. 

Mattilsyn og veterinærer, som jobber med pelsdyr, er enige i at næringen har utviklet seg positivt. Vi har innført tre til fem veterinærtilsyn årlig i tillegg til tilsynets inspeksjoner. Egen sertifiseringsordning skal sikre at lover og forskrifter følges. Dyrevelferdsloven og Pelsdyrforskriften gir Norge et av verdens strengeste regelverk. Dette har gitt gode resultater. 

Vi er det landet i verden som er blant de beste på dyrevelferd. Det gir norsk pels et fortrinn. God dyrevelferd gjenspeiles i god pels. Og god pels, oppnår bedre priser på det internasjonale markedet. Betydningen av god dyrevelferd står godt på egne bein, og når man i tillegg ser at velferden betaler seg i bedre kvalitet og høyere priser, hva skulle så insitamentet være for ikke å sikre de beste forholdene for dyra våre? 

Det er lang tradisjon for bruk av pels som klær. Noen kaller det luksus. Som samfunn må vi tolerere ulike oppfatninger. Luksus for en, er naturlig for andre. Det er urimelig å sette seg til doms over andre menneskers valg. Pels er et fantastisk naturprodukt, som, i tillegg til å være hundre prosent naturlig, avhjelper vårt samfunn ved å skape verdier av avfall fra slakteri- og annen næringsmiddelproduksjonen. Vi skaper et eksportprodukt, og bidrar med viktige inntekt til dem som er i denne delen av norsk landbruk og til de lokalmiljøene de er en del av. Vi gjør det alle politikere hele tiden sier vi må gjøre, nemlig skape verdier. Men aldri, aldri skal det skje på bekostning av god dyrevelferd. Det gjør det heller ikke.