Pelsdyrtrygdelaget

Pelsdyrtrygdelaget er opphørt. 

Pelsdyrtrygdelaget er opphørt som forsikringsselskap. Forsikringsporteføljen ble overdratt til Gjensidige Forsikring ASA i 2020.