Pelsdyrtrygdelaget

Pelsdyrtrygdelaget er under avvikling, og tilbyr ikke lenger forsikring. Forsikringsporteføljen er overdratt til Gjensidige Forsikring ASA. 

Norges Pelsdyralslag har inngått en forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring på vegne av medlemmene, for å videreføre en god forsikringsordning. Gjensidige Forsikring  har også overtatt alt ansvar for tidligere forsikringsavtaler.

Skademeldinger og andre spørsmål vedørende forsikringen kan sendes til Norges Pelsdyralslag, post@norpels.no.

Historiske regnskapsrapporter mv. for Pelsdyrtrygdelaget finnes her: Rapporter