Pelsdyrtrygdelaget

Pelsdyrtrygdelaget er et gjensidig husdyrforsikringsselskap som tilbyr forsikring av rev og mink.

Selskapet er under avvikling.

For tegning av avtale eller melding om skade, kontakt post@norpels.no.

Rapporter

Pelsdyrtrygdelaget er en del av Norges Pelsdyralslags totale arbeid for å fremme dyrevelferd og å sikre medlemmene trygghet og forutsigbarehet i arbeidet med pelsdyr. Gjennom gode forsikringsordninger og intern oppfølging av drift og dyrevelferd, samt rådgivning i alle faser av året i pelsdyrgården, søker vi å forbedre kvaliteten i alle ledd av driften.

lite_mink_valp_med bakgrunn

Som pelsdyrbonde settes det store krav til vår medlemmer. Ikke minst må de sørge for at både Mattilsynet og andre offentlige kontrollinstanser får fri tilgang til gård og dyr når de måtte ønske det.

Vi vet fra flere saker at det kan forekomme skader på besetningen - langt de fleste av disse er naturlige, sett i forhold til antallet dyr.

Skulle det forekomme et forhøyet antall skader i forhold til normalen, må det umiddelbart iverksettes tiltak for å redusere skademengden til et akseptabelt nivå - så nær null som overhodet mulig.