Arbeiderpartiet skuffer

08.januar, 2014

Arbeiderpartiets flertallsvedtak om å programfeste styrt avvikling av pelsdyrnæringen er en stor skuffelse. Det sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

-Det er skuffende at ikke landsmøtet i partiet kom frem til et kompromiss. Et stort mindretall i Arbeiderpartiet ønsker fortsatt pelsdyroppdrett. Likevel er det viktig å merke seg at dette ikke betyr slutten for norsk pelsdyrnæring. Vi skal fortsette vårt utrettelige arbeid for å sikre fortsatt pelsdyrnæring i Norge, fortsetter Skadsem.

- Helga Pedersen sier de skal bygge landet videre. Statsministeren vil ha et levende landbruk. Et vedtak om nedleggelse av pelsdyrnæringen er ikke å bygge landet. Det er å rive ned, sier Trane Skadsem. Et vedtak om nedleggelse står derfor i skarp kontrast til ønske fra Pedersen og Stoltenberg.

- For mange som driver med pelsdyroppdrett i dag er det få alternative inntektskilder. En avvikling av næringen betyr å avvikle lønnsomme arbeidsplasser i distriktene, og også en avvikling av norske gårdsbruk, fortsetter han.  

-Vi har ingen ting å skamme oss over. Vi er den næringen som blir mest kontrollert av Mattilsynet, og vi har en av verdens strengeste lover og forskrifter når det gjelder dyrevelferd. Veterinærer som har kontakt med næringen har ingen ting å utsette på dyreholdet, sier Trane Skadsem.