Årsmøte i Norges Bondelag ga viktig støtte til pelsdyrnæringen.

08.januar, 2014

Bondelaget vil sikre trygge rammevilkår for norsk pelsdyrnæring. Årsmøte i Loen forrige uke ga viktige signaler til politikerne om hva Norges Bondelag mener om pelsdyrnæringen. 

 I en firedelt resolusjon om klima, investeringer, rovviltforvaltning og pelsdyrnæringen ble vedtaket om pelsdyrnæringen slik:

Sikre trygge rammevilkår for norsk pelsdyrnæring

Årsmøtet i Norges Bondelag mener at pelsdyrnæringa er en viktig del av norsk landbruk, og bidrar til å opprettholde landbruk og bosetting i mange områder. Pelsdyroppdrett er basert på videreforedling av biprodukter fra verdikjeden for mat. Norsk pelsdyrhold legger stor vekt på dyrevelferd. Forbedring skjer gjennom kontinuerlig arbeid, og næringa ligger på dette området i fremste rekke internasjonalt.

Støtte fra flere talere

Flere på ga uttrykk for støtte til pelsdyrnæringen under årsmøtet, blant annet representantene Kjell Sølverød fra Telemark Bondelag, Nils Magne Gjengedal fra Sogn og Fjordane Bondelag og Ragnhild T. Bjørke fra NBU. Det setter Norges Pelsdyralslag pris på.

En del av norsk landbruk

-Dette er viktig og tydelig signaler fra Norges Bondelag, sier Knut Berg, administrerende direktør i Norges Pelsdyralslag. Vi er en liten, men viktig del av norsk landbruk, og er i likhet med resten av landbruks-Norge svært opptatt av god dyrevelferd og ikke minst å sikre forutsigbare og gode rammebetingelser. Da er det åpenbart svært viktig for oss å spille på lag med landbrukets organisasjoner, avslutter han.