Avgjørende milepæl i pelsdyrsaken

29.april, 2021

1200 dager etter at regjeringen Solberg lanserte forbudet mot pelsdyrhold er erstatningen fortsatt ikke avklart.

Torsdag 29. april holder Stortingets næringskomite nok en høring om erstatningsordningen til pelsdyrbøndene.

- I over tre år har vi hatt livene våre på vent, uten mulighet til å planlegge for fremtiden. Det er utrolig og uforståelig at regjeringen har arbeidet med denne saken i over tre år, og fortsatt kan de ikke fortelle oss hva vi får i erstatning for livsverkene våre. Nå må Stortinget få satt en sluttstrek for denne umenneskelige, utmattende og lite verdige prosessen, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

I mars la regjeringen frem sitt tredje forslag til erstatningsordning. Samtlige tre forslag er blitt kraftig kritisert av både jurister, økonomer og av regjeringens eget forvaltningsorgan - Statsforvalterne. Det siste forslaget kommer over ett år etter at Stortinget vedtok at bøndene skulle få “full erstatning” etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

- Politikerne må forstå at dette handler om vanlige familier, som nå har levd tre år i ekstrem usikkerhet. Det har vært tre år med sorg over å måtte gi opp drømmene sine, bekymringer for økonomien, forhandlinger med banker for å betale regningene sine og mange søvnløse netter. Ventetiden har skapt dype sår som hos enkelte aldri vil leges. Hadde regjeringen lagt frem et anstendig forslag i første runde, kunne alt dette vært unngått, sier Trane Skadsem.

Nå skal erstatningsordningen opp i Stortinget igjen. Høringen i næringskomiteen skjer nøyaktig 1200 dager etter at forbudet ble lansert på Jeløy Radio, der bøndene ble lovet en anstendig erstatning. Etter planen skal Stortinget i plenum votere over ordningen 3. juni.

- Regjeringens siste forslag har fortsatt store mangler. Det er helt uklart hva bøndene skal motta i erstatning. Mange bønder faller helt utenfor, bare fordi de tilfeldigvis ikke hadde pelsdyr akkurat de dagene regjeringen forhandlet om å få Venstre inn i regjeringen. Spørsmålet om skatt er også fullstendig uavklart. Når mange må betale opptil 40-50 prosent tilbake i skatt på erstatningen de mottar, blir det ikke mye igjen til omstilling, sier Trane Skadsem.

Et helt sentralt element i erstatningen er prinsippene for bruksverdi som skal legges til grunn for beregningene. Regjeringen har gitt Nibio i oppdrag å utarbeide en modell og beregning som skal gjelde for pelsdyrbøndene.

- Nibio har fått frist 1. juni til å levere materialet som Stortinget skal sluttbehandle to dager etterpå. Dermed unndras dette viktige arbeidet for en rettmessig demokratisk og faglig debatt. Stortinget må kreve å få grunnlaget fra Nibio umiddelbart. Det er uforsvarlig at de skal behandle saken uten at vi eller politikerne får anledning til å se hva som skal voteres over, sier Trane Skadsem.

Høringen i Stortingets næringskomite starter torsdag 29. april kl. 0900, og kan følges direkte her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10004691

Foruten Norges Pelsdyralslag, deltar også NHO, Statsforvalteren i Rogaland, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og flere andre eksperter innen økonomi og jus.