Beklagelige TV-bilder

08.januar, 2014

Trane Skadsem sier næringen har jobbet mye med å bedre dyrevelferden siste året. Det er gjort en rekke forbedringer ved blant annet å innføre en selvpålagt veterinærkontroll. Det viktigste er likevel et nytt kvalitetssikringssystem med sertifisering. Kravene er strenge, men engasjementet blant oppdretterne landet over viser at de tar dyrevelferd på alvor, sier Skadsem. Oslo Skinnauksjoner har også innført en ny bestemmelse i sine forretningsvilkår om at skinnleveranser kan avvises for auksjonssalg dersom oppdrettere bryter dyrevelferdsloven og ikke retter seg etter Mattilsynets krav. 

- Tilfellene som ble vist på NRK kan ikke på noen måte forsvares, og det er en hver husdyrholders plikt å sørge for at dyrenes helse og velferd er ivaretatt. Men vi ser fra undersøkelser fra Danmark at ingen husdyrslag har så lite skader som mink, og det er neppe annerledes her i landet, sier Bertran Trane Skadsem. 

Mattilsynet gjør en utmerket jobb som vårt kontrollorgan, og vi har full tillit til at tilsynet følger opp når det avdekker kritikkverdige forhold. Vi har som mål å doble produksjonen i løpet av 10 år, og det kan vi ikke gjøre uten at dyrevelferden er god, sier styrelederen i Norges Pelsdyralslag.