Bekymring for at revidert forskrift vil videreføre urimeligheter

23.juni, 2020

Snart kommer revidert forskrift om kompensasjon for avsluttet pelsdyrhold på høring. Norges Pelsdyralslag er bekymret for at Stortingets vedtak om rettferdig kompensasjon ikke følges opp i forslaget, og har sendt bekymringsbrev til statsråd Bollestad og statssekretær Skogan i Landbruks- og matdepartementet.

Det er ventet at Landbruks- og matdepartementet snart vil sende på høring forslag til revisjon av forskrift om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold. Revisjonen skal følge opp Stortingets vedtak og intensjon i stortingsbehandling 11. februar i år.

Norges Pelsdyralslag er bekymret for at departementet i arbeidet med revidert forskrift ikke følger opp Stortingets vedtak og intensjon. Blant annet må en tvisteordning som sikrer rettssikkerhet på plass, det må sikres rettferdige utmålingsregler tilsvarende som ved ekspropriasjon, og en fornuftig skatteordning må regelfestes.

Les hele brevet til politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet her:

Brev til LMD 16. juni