Bertran Trane Skadsem gjenvalgt som leder i Norges Pelsdyralslag

03.juni, 2019

Bertran Trane Skadsem ble gjenvalgt som leder i Norges Pelsdyralslag på årsmøtet 29. mai. Kjell Hodne ble innvalgt som nytt styremedlem.

Bertran Trane Skadsem ble gjenvalgt som styremedlem i Norges Pelsdyralslag på årsmøtet 29. mai. Kjell Hodne ble valgt inn som nytt styremedlem etter Ole Nese.

Styret består etter dette av:

Bertran Trane Skadsem, leder

Henning Dalbakk, nestleder

Bjørnar Berg

Atle Roger Evebø

Kjell Hodne

 

Også Pelsdyrtrygdelaget hadde årsmøte 29. mai. Her ble Marta Kringen Kvaal og Åse Gunn Heddeland innvalgt som nye styremedlemmer. Styret består dermed av:

Bertran Trane Skadsem, leder

Henning Dalbakk, nestleder

Atle Roger Evebø

Marta Kringen Kvaal

Åse Gunn Heddeland