Dyreaktivistene anker ikke

06.november, 2017

De fire dyreaktivistene fra Nettverk for dyrs frihet som brøt seg inn på en minkgård i Rogaland sommeren for fire år siden kommer ikke til å anke saken til Høyesterett. De fire må dermed betale minkbonden en erstatning på omlag 550 000 kroner.

I tingretten i mars i fjor ble aktivistene dømt for selve innbruddet, og tvisten i Gulating lagmannsrett sto om minkbonden skulle ha erstatning for utgiftene innbruddet påførte ham. Etter innbruddet ble alle dyrene testet for smitte av plasmacytose, blant annet fordi de fire også hadde besøkt en annen minkgård i området.