Dyreaktivistene må betale erstatning

19.oktober, 2017

De fire dyreaktivistene fra Nettverk for dyrs frihet som brøt seg inn på en minkgård i Rogaland sommeren for fire år siden er i Gulating lagmannsrett dømt på alle punkter og må betale erstatningskravet som var fremsatt på til sammen om lag 550 000 kroner, inkludert saksomkostninger.

Dyreaktivistene ble dømt for selve innbruddet i Jæren tingrett i mars i fjor, og tvisten i lagmannsretten sto om minkbonden skulle ha erstatning for utgiftene innbruddet påførte ham. Etter innbruddet ble alle dyrene testet for smitte av plasmacytose, blant annet fordi de fire også hadde besøkt en annen minkgård i området.

I lagmannsretten ble det også lagt fram en videosnutt, laget av aktivistene selv, som viste at de ikke brukte beskyttelseshansker, stikk i strid med hva de tidligere hadde forklart. Lagmannsretten konkluderer derfor med at det forelå en smittefare.

Pelsdyrbonden er naturlig nok svært tilfreds med dommen. - Det er godt å vite at man er trodd i to rettsinstanser. Likeledes at retten ser det er et stor arbeid som må gjøres etter et innbrudd, med blant annet testing av dyrene. Det påførte oss svært mye unødig ekstraarbeid og utgifter som vi får vil få tilbake, sier bonden.

Dommen i lagmannsretten er enstemmig.

Les hele dommer her: Gulating dom18.10.2017