Dyrevelferden i norske pelsdyrgårder er god 

08.januar, 2014

- Dyrevelferden i norske pelsdyrgårder er generelt god. Det bekreftes gjennom kontroller Mattilsynet jevnlig foretar, senest våren/forsommeren i år. Innslaget som ble sendt  i Søndagsrevyen på NRK 23. august gir derfor et skjevt og lite representativt bilde av forholdene i norske pelsdyrgårder. Det sier adm dir Knut Berg i Norges Pelsdyralslag.

NRK refererte til et program på TV2 i fjor høst hvor 100 pelsdyrgårder ble anmeldt. Mattilsynet konkluderte den gang i sin gransking at det i kun ett av tilfellene var kritikkverdige forhold, og at det negative inntrykket TV2-programmet etterlot seg, ikke var i samsvar med de faktiske forhold.
- Vi vil nå avvente å se hva som kommer ut av politiets etterforskning av de 45 pelsdyrgårdene som er anmeldt, 
  sier Berg. 
- I den grad enkelttilfellene som ble vist er korrekte, er det et dyrehold vi selvsagt ikke kan akseptere og tar klar   avstand fra. Slik skal det ikke være. Alle oppdrettere har en klar plikt på seg til å følge lover og gjeldende forskrift, og det er Mattilsynets oppgave å foreta kontroller og se til at disse lovene følges. Mattilsynet gjør en utmerket jobb, og vi har full tillit til at tilsynet følger opp når de avdekker  kritikkverdige forhold. Vi tar sterk avstand fra vannskjøtsel av dyr, og jobber aktivt for god dyrevelferd, sier adm dir Knut Berg.