En syltynn rapport

08.januar, 2014

I sin bestilte rapport fra  NILF forsøker Dyrevernalliansen å slå mynt på at nedleggelse av pelsdyrgårder ikke vil svekke landsbygda, og at folk blir boende på gårdene sine.  Landbruks- og matdepartementet stiller seg skeptisk til konklusjonene og betrakter rapporten som lite imponerende.

I følge rapporten oppgir 46 prosent av de som er spurt at nye forskrifter er grunnen til at de gir seg. Andre begrunner det med total stor arbeidsmengde og av helsemessige årsaker. At pensjonister gir seg – og blir boende på gården – blir også trukket frem. Kanskje ikke så rart at pensjonister blir værende på gården. Det er ikke like enkelt å flytte fra en gård på landsbygda som det er å flytte fra et rekkehus på Røa eller bygård på Grünerløkka.

Rapporten fra NILF henviser også til en rapport som Oslo Economics gjorde for Norges Pelsdyralslag tidligere i år.

Den rapporten finner du i sin helhet her

Rapporten fra NILF etter oppdrag fra Dyrevernalliansen finner du her