Færre avvik i pelsdyrgårder

27.september, 2017

Pelsdyrnæringen kom bedre ut av kontrollene Mattilsynet gjennomførte i sommermånedene i år enn tidligere. I år har flere grise- og sauebønder og dyrehold med fjørfe fått tilsynsbesøk fra Mattilsynet enn i samme periode i fjor. 12 kjæledyreiere ble politianmeldt.

Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeiere til å rette opp forholdene for dyrene sine, sier leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud. til Aftenposten.

Mattilsynet mottok i perioden mai til og med august nesten 4 000 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum. Flere dyreeiere enn tidligere ble bøtelagt, politianmeldt eller nektet å ha dyr.

Når det gjelder pelsdyrnæringen ble det ført tilsyn ved 29 minkdyrehold og 17 revefarmer. Det ble funnet 15 ulike typer avvik, og ved to inspeksjoner ble det vedtak om avliving.

Her kan du lese hele rapporten fra Mattilsynet.