Fokus på dyrevelferd:Handlingsplan for dyrevelferd hos pelsdyr

08.januar, 2014

Norges Pelsdyralslag har revidert næringas Handlingsplan for dyrevelferd, som første gang kom ut i 2001. Handlingsplanen er et viktig arbeidsverktøy for både oppdrettere og organisasjon, og peker på tiltak som kan være med å bidra til at næringa hele tiden holder fokus på dyras velferd.

Pelsdyrnæringa ønsker å være ei næring hvor dyrevelferd har høy prioritet, og handlingsplanen «Dyrevelferd i pelsdyrnæringa 2008-2012» er en naturlig videreføring av næringas tidligere satsning på dyrevelferd. Handlingsplanen har som mål at norske pelsdyrbønder skal gi omsorg og velferd for dyra høyeste prioritet.

Handlingsplanen identifiserer ulike satsningsområder, og beskriver iverksetting av tiltak innenfor definerte tidsrammer.
Det er verdt å merke seg at flere av tiltakene går ut over de nasjonale og internasjonale forskrifter. Planen skal fungere som et arbeidsverktøy for å konkretisere og systematisere arbeidet for dyrevelferd.

Last ned planen i PDF!