Forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

22.november, 2018

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt ut høringsforslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere.

Les mer her