-Fortsatt gruppehold for mink

25.november, 2016

Norges Bondelag går inn for at det fortsatt skal være gruppehold for mink, men foreslår samtidig er nytt dyrevelferdsprogram for pelsdyrnæringen. Det kom frem under høringen i næringskomiteen på Stortinget torsdag.

 

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/foreslar-nytt-dyrevelferdsprogram-for-pelsdyrnaringen-article86037-3805.html