Ingen anmerkninger til styreleder Bertran T. Skadsem sin drift

08.januar, 2014

Mattilsynet har i sin endelige rapport ingen anmerkninger til driften på gården til styrelederen i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem. hvor det 9. og 10. november ble foretatt tilsyn.  

Mattilsynet slår fast at dyrene på gården er i tilfredsstillende hold og pleietilstand, og at de 13 som hadde skader ble håndtert på hensiktsmessig måte. Dyrene var satt under medisinsk behandling av gårdbrukeren selv, og tilsynet mener at sårene var i ferd med å bli leget med godt resultat. 

I Dagsrevyen innslag torsdag 11. november forskutterer Mattilsynet en kritikk som de nå konkluderer at det ikke er grunnlag for. 

- Dette har vært en tøff tid både for meg og familien, men nå skal vi se fremover. Det viktigste nå er å gjennomføre de tiltakene som bransjen selv har vedtatt, sier Bertran Trane Skadsem. 

Norsk pelsdyrnæring opererer allerede i dag med et sett av regler som er blant de strengeste i verden, og tilsynene som gjøres viser at dyrevelferden er god og skadene få.

Likevel har et samlet styre i pelsdyralslaget har gått inn for en fem punkts plan som skal sørge for at dyrevelferden blir enda bedre på landets pelsgårder.  Blant tiltakene er etablering av en ny helsetjenesteordning med fire obligatoriske veterinærbesøk årlig. Som et strakstiltak vil organisasjonen sørge for at det blir gjennomført veterinærbesøk i alle farmer. Bransjens sertifiseringsordning vil bli gjort obligatorisk, og implementering av dette er høyeste prioritet i månedene fremover. Oppdrettere som ikke følger Mattilsynets pålegg vil bli ekskludert fra organisasjonen og mister muligheten til omsetning av skinn gjennom Oslo Skinnauksjoner SL.

Rapporten fra Mattilsynet finner du under her:

Les hele rapporten