– Ingen brudd på Dyrevernloven

08.januar, 2014

Mattilsynet konkluderer med at det ikke er noen brudd på Dyrevernloven ved pelsdyrgården i Midt-Gudbrandsdal, slik Nettverk for Dyrs Frihet hevder etter å ha brutt seg inn på farmen i helgen.

Aktivistene kom med kraftige beskyldninger mot måten pelsdyroppdretteren driver farmen. Alt fra størrelsen og utforming på bur, flere ulike mangler, rutiner for tildeling av vann, og de sier også i sin bekymringsmelding at det ble observert sjuke/skadde dyr med stereotyp adferd. 

Politi og Mattilsyn hadde en grundig gjennomgang av pelsdyrgården mandag uten å finne feil som førte til vedtak om pålegg. Det ble ikke funnet skadde dyr eller dyr med stereotyp adferd. 

En rev som aktivistene hevdet hadde øresykdom var frisk, men hadde fôrrester som hadde lagt seg i pelsen rundt øret. Det ble dessuten registrert noen rev med varierende grad av øyebetennelse.

Ingen av dyrene ble pålagt avlivet av Mattilsynet, men oppdretter valgte selv å avlive noen få dyr. 

I sin konklusjon fra Mattilsynet heter det at inspeksjonen, med bistand fra politiet, ikke avdekket brudd på lov eller forskrift av en alvorlighetsgrad som betinger vedtak om pålegg. 

Fagpersoner fra Norges Pelsdyralslag er nå i sluttfasen med å gjennomføre farmbesøk ved alle pelsdyrgårder i Norge. Det arbeides med en sertifiseringsordning av farmene, og de første gårdene vil få et slikt sertifikat i løpet av 2010.