Innstilling fra Næringskomiteen

28.mai, 2021

Næringskomiteen har i dag avgitt innstilling i sak om endring i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning)

Her er lenke til dokumentet: P-122-L-2021-kompensasjonsordning