Interesse for pelsdyr i Nord-Østerdal

08.januar, 2014

Nord-Østerdal er fra gammelt av kjent for pelsdyroppdrett. Etter noen år med laber interesse ser nå stadig flere hvilke muligheter oppdrett av mink eller rev gir, og antall oppdrettere er stigende. Og flere kan det bli.

På et informasjonsmøte Norges Pelsdyralslag hadde på Tynset 15. februar var det mange som ville vite mer om mulighetene for å starte med pelsdyroppdrett. Rekordpriser for både mink og rev, og et marked som vil ha stadig mer, har gjort at interessen for næringen i Norge er raskt stigende.

Det som holder noen igjen fra å sette i gang for fullt er den politiske situasjonen her i landet. Regjeringen har i landbruksmeldingen varslet en gjennomgang av næringen, men landbruksminister Lars Peder Brekk har ikke gitt noe tidspunkt for når denne meldingen skal være ferdig.

I mellomtiden har næringen i løpet av det siste året gjort en kjempeinnsats på dyrevelferdssiden, og de fleste partiene på Stortinget har også gitt uttrykk for at de er imponert over det arbeidet næringen selv har gjort på kort tid.

På møtet på Tynset fikk de interesserte råd og informasjon om bygningstekniske løsninger, om økonomi, finansiering og låneordninger, om fôrsituasjonen, pelsmarkedet og markedsutsiktene. Lokale oppdrettere fortalte også om sine erfaringer som pelsdyrbonde i Nord-Østerdal, og de ville gjerne ha flere med på laget.

Informasjonsmøte ble avsluttet med besøk hos en av de lokale oppdretterne.