-Vi jobber videre for en næring i verdenstoppen

20.desember, 2016

Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag

Pelsdyrnæringen har i dag fått flertall for videre drift fra næringskomiteen, men en bærekraftig utvikling er fortsatt krevende. – Dette har vært en krevende prosess for oss og våre bønder, og det vil også være krevende fremover. Likevel har vi nå fått til en innstilling som er levelig, og vi skal jobbe videre for en næring i verdenstoppen, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

I det opprinnelige forslaget til pelsdyrmeldingen ville man forby gruppehold i sin helhet. Hadde dette blitt vedtatt, ville det ført til en stor svekkelse i næringsgrunnlaget, og føre til en ukontrollert avvikling av næringen.

- At vi nå har fått på plass et regelverk der de seriøse produsentene som følger dyrevernsprogrammene fortsatt skal få drive med gruppehold av mink er bra. Jeg vil gi honnør til komiteens flertall ved saksordfører Morten Ørsal Johansen (FrP) og komiteleder Geir Pollestad (Sp) samt Høyre og KrF som har vært med å sikre at vi fortsatt har levelige forhold, selv om rammevilkårene er krevende.

Norsk Pelsdyralslag er glad for at man fortsatt tillater nakkeholder i forbindelse med inseminering og brunstkontroll. Dette er viktig for dyrenes velferd. Vi er ikke i mål når det gjelder spørsmålet om skjul og le for rev.

- Vi vet at det fortsatt er slik at landets reveprodusenter står i fare for å bli påført betydelige kostnadskrevende tiltak knyttet til skjul- og le. Vi registrerer at landbruksministeren vil vurdere en forskriftsendring på området, og her kommer vi til å fortsette dialogen. Det gjenstår mye arbeid før vi er i mål, sier Skadsem.

Næringskomiteen ønsker at næringen, fagmiljøene og myndighetene skal sette seg ned for å bli enige om et regelverk for hvor terskelen skal gå for avlivning av skadde dyr. Norsk Pelsdyralslag ser frem til å delta i dette arbeidet.

- Det at vi nå har fått levelige, men fortsatt krevende rammevilkår, gjør at vi forhåpentligvis klarer å utvikle næringen videre. Vi vil fortsette hver dag med arbeidet for å sikre en bærekraftig utvikling som er basert på den beste dyrevelferden. Vi kommer til å delta aktivt i arbeidet med å utarbeide kriterier for hvordan det nye dyrevelferdsprogrammet skal se ut, avslutter Bertran Trane Skadsem.