Kamp om skinnene

08.januar, 2014

Det er livlig handel blant de rekordmange kundene som har funnet veien til Saga Furs lokaler. Prisnivået for både rev- og minkskinn er meget høyt, for de fleste typer skal man gå flere tiår tilbake i tid for å finne tilsvarende. Med godt over kr 500,- for mink- og nærmere kr 1.300,- for reveskinn i gjennomsnitt, kan norske pelsdyrbønder slippe jubelen løs. I løpet av de fem dagene auksjonen pågår vil pelsskinn for langt over to milliarder kroner skifte eier, av dette tilfaller nærmere 130 millioner kroner norske pelsdyrbønder.

Sølvrev er den viktigste typen i norske revegårder, med en gjennomsnittspris på kr 1.355,- ble salget en gjentagelse av fjorårets suksess. Prisnivået er nå bedre enn den var i 1995/96, som huskes som en spesielt god sesong. Det er også notert gode priser for de andre typene av reveskinn, med prisoppgang for de fleste typer. Moteindustrien i Europa er spesielt glad i langhåret pelsverk, og de betalte over kr 2.000 for enkelte skinn av typene platina gullrev og sun glo rev.

Salget av minkskinn ved Saga Furs i Helsingfors ble avsluttet lørdag 17. mars og med en gjennomsnittspris for norske minkskinn på kr 520,- den høyeste prisen siden sesongen 1986/87.  For enkelte typer minkskinn må vi tilbake til slutten av 1960- tallet for å finne maken til priser. Safir cross mink tronet på toppen med en gjennomsnittspris på hele 764 kroner pr skinn.

100 000 mink- og 60 000 norske reveskinn som skal under hammeren i løpet av auksjonen, som går frem til mandag 19. mars. Totalutbudet for auksjonen er på 2,5 millioner minkskinn og over 800 000 reveskinn.

Over 800 kunder deltar under salget, og det er det høyeste antall som noen gang er registrert på en pelsauksjon.  Blant landene som var representert under salget var USA, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Frankrike, Italia, Hellas, Tyrkia, Russland, Japan, Korea og Russland.

I følge IFTF, Internasjonal Fur Trade Federation, har omsetningen økt med 70 prosent i perioden vinteren 2000/01 til vinteren 2010/11. Av omsetningen vinteren 2010/11 kommer 4,5 milliarder dollar fra salg i EU landene og 10,6 milliarder fra land utenfor EU. USA omsatte alene for 1 milliard dollar.

Pelsdyr, dyrevelferd, pelsdyr, pelsdyr, pelsdyr, dyrevelferd, pels, pels, pels, landbruk, husdyr, husdyr, husdyr, husdyr, pels, pels, pels, pelsdyr, pelsdyr, pelsdyr, dyrevelferd, dyrevelferd, dyels, dyrevern, dyrevern, dyrevern, dyrifisering, sertifisering,