Klart for auksjon i Helsingfors

08.januar, 2014

Salget hos SAGA FURS i Helsingfors starter med mink torsdag 15. mars og avslutter med blårevskinn på mandag 19. mars. På marsauksjonen i fjor var over 700 kunder til stede og antallet vil trolig bli høyere i år. Det er ventet rekordpriser for både rev- og minkskinn. Vekst i økonomien i våre hovedmarkeder og sterk interesse for pels blant europeiske motehus er de viktigste årsakene til suksessen.

Det er store verdier som skal skifte eier under de 5 dagene salget av rev- og minkskinn foregår i lokalene til SAGA FURS i Helsingfors.Totalt skal 2,5 millioner mink og nærmere 830.000 reveskinn selges, noe som bør bety en omsetning på over 2 milliarder kroner.

Av utbudet er rundt 100.000 mink- og 60.000 reveskinn norske og spenningen er stor blant landets rundt 300 pelsdyrbønder.

Prisene forrige sesong ble de beste på flere tiår og forventningene er skrudd ytterligere opp etter flotte resultater på årets første internasjonale pelsauksjoner, holdt i Toronto og i København. På pelsmessene i Beijing, Hong Kong og nå sist i Milano, var ordreinngangen stor og dermed ligger det an til en flott fortsettelse på auksjonssesongen.

Italienske og franske motehus har masse pels i sine kolleksjoner og dette er med på å sikre avsetning på norske pelsskinn. Våre pelsskinn produseres under streng kontroll og er kjent for å være av topp kvalitet.

Pelsmarkedet har hatt en fantastisk utvikling de siste tiår og omsetningen har steget med 70 % på verdensbasis i perioden. Omsetningen forrige vinter endte på 15 milliarder amerikanske dollar.

Mange av pelsskinnene omsettes i Danmark og Finland, som også er verdens største produsenter av henholdsvis mink- og revskinn. Det holdes også internasjonale auksjoner i Seatle og Torontoi Nord-Amerika samt i St Petersburg.

Markedet for viltskinn har også bedret seg betraktelig i takt med oppgangen for farmskinn. Mår og rødrev omsettes på auksjonen i juni i Helsingfors og vi har håp om at rødrevskinnene igjen kan selges med lønnsomhet. Mårskinnene ble betalt med rundt kr 500 i fjor og vi har tro på en oppgang, slik at mårfangst kan bli en meget lønnsom aktivitet.

Har du lyst til å vite mer om næringen, kanskje bli pelsdyrbonde selv? send e-post til post@norpels.no