Mange ville høreom pelsdyroppdrett

08.januar, 2014

Informasjonsmøtet om pelsdyroppdrett fikk en god start i Rakkestad mandag kveld (18. november). - 20 interesserte møtte opp, og det er vi veldig godt fornøyde med, sier styreleder i NPA, Bertran Trane Skadsem.

Trane Skadsem ga en generell orientering om næringen, mens Torkil Tveter tok for seg driftsplanlegging, økonomi, marked og viktigheten av å drive god dyrevelferd.

De fremmøte viste stort engasjement, og neste steg er å invitere til gårdsbesøk.

Informasjonsrunden fortsetter med møte i Tønsberg i kveld
(19. november), Froland 20. november og Gol 21. november. 
I desember er det møter på Tynset og Varhaug 2. desember,
Ølen og Hegra 3. desember, Voss og Meldal 4. desember, Rudshøgda, Førde 5. desember, mens det hele avsluttes med møte i Mosjøen
10. desember.