Minkproduksjon og lønnsemd

28.februar, 2017

Minkbonden har hatt det tøft dei siste to åra. Regjeringa har hatt næringa under lupa, og i samme perioden har produsentane opplevd fallande prisar på skinn, les vi i Bondevennen.

Les mer i Bondevennen