Norges Pelsdyralslag tar et krafttak mot minksykdom

08.januar, 2014

                                                     

I løpet av de nærmeste månedene vil 22 pelsdyrgårder i Rogaland sanere omkring 30 000 avlsdyr i et forsøk på å bekjempe sykdommen plasmacytose. Farmene skal vaskes ned og desinfiseres, og vil også stå tomme en periode før nye avlsdyr settes inn.

- Pelsdyrnæringen har selv tatt initiativet, og det er en planlagt sanering som gjøres i forbindelse med pelsingen. Arbeidet blir gjort ut fra dyrevelferdsmessige årsaker, men det er også en økonomisk side ved saken, sier administrerende direktør i Norges Pelsdyralslag, Knut Berg.

Det er først og fremst i Klepp kommune saneringen blir gjennomført. Her står farmene konsentrert, og man har derfor valgt  å ta ut alle avlsdyrene i dette området.

All mink kan få virussykdommen plasmacytose, og Norges Pelsdyralslag (NPA) har gjennom flere tiår hatt et eget overvåkingsprogram gjennom analyse av blodprøver. - Historisk har vi sett en klar bedring i forhold til å bekjempe sykdommen, men forholdene med den sterke konsentrasjonen av pelsdyrgårder som vi ser spesielt i Klepp gjør at vi her går mer drastisk til verks, sier Knut Berg.

Plasmacytose klassifiseres som en såkalt C-sykdom. Det betyr at det ikke er en meldepliktig sykdom, og at det offentlige normalt ikke iverksetter egne tiltak ved påvist smitte.

Saneringen gjøres i samråd med Mattilsynet som også er delaktig i planleggingen og gjennomføringen.