Norges Pelsdyralslags årsmøte krever rettferdighet for pelsdyrbøndene

29.juni, 2021

Norges Pelsdyralslag har avholdt årsmøte i dag 29. juni.  Årsmøtet vedtok følgende uttalelse om rettferdighet for pelsdyrbøndene. 

 

Rettferdighet for pelsdyrbøndene

Stortinget har bestemt at pelsdyrbøndene skal få dekket sine dokumenterbare tap i forbindelse med at det har blitt forbudt å drive med pelsdyrhold i Norge. Verken mer eller mindre.

Norges Pelsdyralslag er svært fornøyd med at vi har stortingspolitikere fra mange ulike partier, som har tatt nødvendige grep om saken. De er tydelige på at nå må departementet og NIBIO komme til enighet med næringen om hvordan dette skal beregnes.

Dette er en sak som savner historisk sidestykke. Norges Pelsdyralslags holdning er at de vedtatte ekspropriasjonsrettslige beregningsprinsipper skal følges. Nå frykter vi at regjeringen nok en gang skal forsøke å stikke av fra regningen. Den frykten fremkommer som følge av tydelige uttalelser regjeringen og deres politikere på Stortinget kom med, både i forkant av Stortingets behandling og under debatten i Stortinget 3. juni 2021. De kaller det overkompensasjon.

Dette er Norges Pelsdyralslag sterkt uenig i, og er klare på at hverken regjeringen eller regjeringspartiene på Stortinget har grunnlag for å hevde noe slikt. Det norske pelsdyrbønder og regjeringen imidlertid har fått gjennom Stortingets vedtak i klartekst, er prinsippene og de overordnede retningslinjene som ble vedtatt av flertallet i denne saken. Framfor å frembringe mistanker og uttalelser om overkompensasjon burde regjeringen både før debatten i Stortinget og ikke minst etter at vedtaket ble gjort, bruke tid og energi på endelig å opprette en reell dialog med næringen. Vi kjenner saken og har kunnskapen regjeringen gjennom over tre år ikke har brydd seg om å fremskaffe.

Det vil være svært alvorlig dersom prosessen trekker ytterligere ut, og i verste fall ender opp med omkamper og svært omfattende utfordringer for pelsdyrbøndene. Pelsdyrbøndene har et tvingende behov for tydelige avklaringer av hva departementet og regjeringen faktisk mener om dette, hvordan prosessen er tenkt lagt opp, hvilken tidslinje disse opererer med og hva man mener sluttproduktet av en dialog vil være.

Norges Pelsdyralslag forventer at regjeringen gjennomfører de folkevalgtes vilje og sikrer rettferdighet ved at pelsdyrbøndene får dekket sine dokumenterbare økonomiske tap.

Budskapet fra norske pelsdyrbønder er tydelig og klart - det er nok nå!