Norges Pelsdyralslags høringsuttalelse til Forslag til Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr

02.oktober, 2019

Norges Pelsdyralslag har inngitt sitt høringssvar på den foreslåtte forskriften om kompensasjon, og påpekt en rekke urimeligheter og brudd på Stortingets uttalte forventninger om en rettferdig og god kompensasjon

 

Høringssvar fra Norges Pelsdyralslag 01.102019