NPA og KF undertegnet samarbeidsavtale

30.juni, 2017

I formiddag ble avtalen mellom Kopenhagen Fur og Norges Pelsdyralslag undertegnet i København.

 

 

 

Dette er en samarbeidsavtale mellom de to selskapene i forbindelse med salg og markedsføring av norske skinn.

På bildet ser vi styreleder i NPA, Bertran Trane Skadsem og Tage Pedersen fra KF etter at signeringen var et faktum. Til venstre administrerende direktør i NPA, Knut Berg, og helt til høyre administrerende direktør i KF, Jesper Uggerhøj. (Foto: Kopenhagen Fur)