Ny rapport fra Mattilsynet om forholdene i norske pelsdyrgårder

08.januar, 2014

Mattilsynet har i vår gjennomført en nasjonal tilsynskampanje i norske pelsdyrgårder og konkluderer med at forholdene generelt sett er i henhold til regelverket. I alt har 75 prosent av alle pelsdyrgårder hatt besøk av Mattilsynet i forbindelse med kampanjen.

Utgangspunktet for tilsynskampanjen er de endringer som er gjort i forskrifter for hold av pelsdyr, og Mattilsynet har lagt spesiell vekt på de endringer og nye krav som ble gjort gjeldene fra årsskiftet. Over halvparten av mink- og revegårdene hvor det foretatt tilsyn hadde ingen, eller kun små avvik fra regelverket. 

–Forholdene er minkgårdene er rimelig tilfredsstillende, sier administrerende direktør Knut Berg i Norges Pelsdyralslag i en kommentar. 

- Vi ser imidlertid at det gjenstår noe når det gjelder rev, og det er her vi nå intensiverer arbeidet. Det gjelder blant annet en sertifiseringsordning som vil gjelde for både rev og mink, sier Berg. 

Av de kontrollerte revegårdene manglet nesten halvparten reglen som sier at det skal være  montert helårskasse hvor dyret kan søke skjul, eller vinklet levegg. – Vi regner med at oppdretterne som ligger etter ordner opp med dette innen den tidsfristen som Mattilsynet har satt, sier Knut Berg. 

Tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk, sier at det er pelsdyreoppdretterne selv som har ansvaret for at pelsdyrholdet drives forskriftsmessig og på en god måte. Hun understreker likevel at tilsynet ikke har avdekket brudd på regelverket som resulterte i hastevedtak eller politianmeldelse. – Vi vil følge med framover og påse at de påpekte mangler blir rettet opp, sier Landsverk. 

- Norges Pelsdyralslag vil selvfølgelig også følge opp og se til at forholdene i norske pelsdyrgårder drives slik forskriftene tilsier, poengterer Knut Berg.

 

Les mer om Mattilsynets rapport her