Nye regler for minkoppdrett

03.mai, 2017

Minkoppdrett blir enda mer forsvarlig: -Det nye dyrevelferdsprogrammet som legges frem vil det gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs minkoppdretter. Det sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, om de nye retningslinjene NPA i samarbeid med Norges Bondelag og Småbrukarlaget har utarbeidet etter henstilling fra Landbruks- og matdepartementet.

Minkoppdrett får nye - og bedre - regler

Minkoppdrett blir enda mer seriøst og styrt: Næringen går nå foran og innfører gullstandard for dyrevelferd, sier Trane Skadsem. Bakgrunnen for de nye retningslinjene er henvendelsen organisasjonene fikk fra Landbruks- og matdepartementet i mars om å utarbeide et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men som åpner for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram som oppfyller strenge krav til dyrevelferd. Ett av kravene blir at dyreholder har kurs og bestått eksamen i gruppehold av mink.

Nå er det opp til departementet å få etablert regelverket og ta prosessen med den nye pelsdyrforskriften videre.

minkoppdrett