Nye tilsyn viser færre avvik

08.januar, 2014

Mattilsynet har funnet færre forhold å reagere på i pelsdyrnæringen enn tidligere. I tilsynets ferske, landsomfattende oppsummering har det vært hovedfokus på syke og skadde dyr, og etter 88 tilsyn som er gjort fra midten av november i fjor til 1. april i år sier inspektørene fra Mattilsynet at dyrevelferden er blitt bedre. – Dette er svært godt nytt for oss og bør være et viktig bidrag når Arbeiderpartiet skal diskutere vår fremtid, sier styreleder Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyralslag.

Det er Stavanger Aftenblad som har fått tilgang til den ferske undersøkelsen, som altså kommer samtidig som pelsdyrsaken skal debatteres på Arbeiderpartiets landsmøte som startet i dag. 54 av de 88 tilsynene har vært uanmeldte.  – Resultatene viser det vi hele tiden har visst. Dyrevelferden i våre pelsdyrgårder er god, og det arbeides godt og seriøst med dyrevelferden, sier Trane Skadsem.

Tallene Mattilsynet nå har summert er basert på rapporteringer fra regionkontorene, som igjen har sammenfattet opplysninger fra distriktskontorene som har utført tilsynene.

Materialet viser at det er fattet vedtak om avliving eller behandling av i alt 26 dyr i fire farmer med i alt 14 600 dyr. Det utgjør et snitt på 1,8 promille av dyrene i de aktuelle farmene. Tre av avgjørelsene var hastevedtak.

Selv om tilsynene er utført over en kort periode, er tallene fra Mattilsynet godt nytt for oss. Også fordi Mattilsynet selv sier det nå har en lavere terskel for å gripe inn enn tidligere. Det kan ikke bety annet enn at den obligatoriske sertifiseringen og helsetjenesteordningen vi har innført allerede har gitt gode resultater, sier Bertran Trane Skadsem.   

 Les om undersøkelsen i Stavanger Aftenblad