Nystarter

08.januar, 2014

Oppstartskostnadene til pelsdyrhold er lavere enn til andre typer husdyrhold, og det er ingen restriksjoner eller kvoter. Du produserer så mye du vil eller kan. Som nystarter får du god støtte både fra organisasjonen sentralt og fra oppdretterne lokalt. Som medlem i Norges Pelsdyralslag markedsføres dine skinn under verdens mest anerkjente varemerke, SAGA Furs - kjent for sin gode kvalitet. 

Pelsdyrnæringa opererer på det åpne verdensmarkedet, og siden næringa er konjunkturavhengig svinger prisene. Gjennom ulike finansielle ordninger internt i næringa har du som oppdretter imidlertid mulighet til å jevne ut prisforskjellene.

I Norge har vi naturgitte forutsetninger for å kunne produsere verdens beste pelsskinn. Vi bor så og si midt i matfatet, og vi har lys- og klimaforhold som er svært gunstige for pelsdyroppdrett.

Fadderordningen
Ved oppstart med produksjon av pelsdyr tilbyr NPA en fadderordning, som går ut på at NPA betaler en erfaren oppdretter i forbindelse med at vedkommende følger opp en nyetablert produsent. Ta kontakt for videre informasjon.

Les mer under "Rekruttering"