Pelsdyr har det bedre enn tidligere

21.mars, 2017

pelsdyr

Det har vært en klar nedgang i antall regelbrudd og få alvorlige funn i pelsdyrgårder, skriver Mattilsynet i sin tilsynsrapport for dyrevelferd for 2016. Tilsynet mener oppfølgingen av pelsdyrgårdene gjennom flere år har hatt en effekt. Pelsdyr følges tettere opp enn andre dyrearter, og mer enn halvparten av tilsynene var ikke varslet på forhånd.

Pelsdyr har det bedre enn før - her et utdrag av rapporten fra Mattilsynet:

  • - Tilsynsresultatene er bedre for pelsdyr enn tidligere. Antallet registrerte pelsdyrhold i 2016 var 349, omtrent som året før. Pelsdyr følges tettere opp enn andre dyrearter. Rundt 60 % av dyreholdene med mink og ca. 30 % av dyreholdene med rev ble besøkt. Mer enn halvparten av tilsynene var uvarslet. Det var en klar nedgang i antall regelbrudd fra året før, og få alvorlige funn. Den tette oppfølgingen av pelsdyrfarmene gjennom flere år ser ut til å ha hatt effekt.

Her er rapporten fra Mattilsynet