Pelsdyraktivister, lov og rett

09.november, 2017

Dyrevernsaktivister har i årevis drevet selvtekt med såkalte inspeksjoner på pelsdyrfarmer. Det må de slutte med. Innbrudd er, og skal fortsatt være, ulovlig.  En av aktivistene, Rune Ellefsen, underviser ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo, og burde vite bedre enn å både begå lovbrudd og å forklare seg uriktig for norsk rett. Det skriver Nationen på kommentarplass i dag.

 

I juni i 2013 brøt fire aktivister fra Nettverk for dyrs frihet seg inn på minkfarmen til Lodve Haaland i Sandnes. Det skulle komme til å koste dem dyrt. Jæren tingrett har dømt de fire til 30 dagers betinget fengsel for selve innbruddet. Gulating lagmannsrett har i tillegg dømt de fire til å betale en halv million kroner i saksomkostninger og erstatninger til Haaland. Dommen er ikke anket, og er dermed rettskraftig.

Tilbake i 2013 reiste de fire aktivistene, bosatt på Østlandet, til Rogaland for å «inspisere pelsfarmer og dokumentere dyrs forhold, herunder varsle om brudd på dyrevelferd og eventuelt melde dette videre til Mattilsynet og politiet», som det heter i rettsdokumentene. 19. juni tok de seg inn i en av Haalands minkhaller ved å skru ut skruene på et beslag festet med hengelås. Aktivistene ble oppdaget og senere pågrepet av politiet.

Aktivistene hevdet de handlet ut fra en plikt om å undersøke dyrenes velferd, og viser til at det ble oppdaget både skadde og døde dyr under «inspeksjonen». Denne nødretten ble tilbakevist av Jæren tingrett, som dømte de fire til betinget fengsel for brudd på straffeloven. I tingretten ble imidlertid aktivistene frikjent for erstatningskravet fra Haaland, som etter innbruddet hadde igangsatt omfattende og kostbare smitteverntiltak.

Pelsdyrbonden anket erstatningsspørsmålet inn for Gulating lagmannsrett, og fikk medhold. De fire aktivistene ble dømt til å betale nærmere 550.000 kroner til Haaland i erstatning og saksomkostninger.

Dommene stadfester at det er ulovlig å bryte seg inn i pelsdyrfarmer, det skulle blott bare mangle. Mer interessant er det at lagmannsretten fastslår at dyrevernsaktivister gjennom denne ulovlige aktiviteten også pådrar seg et betydelig erstatningsansvar for påført skade, skriver Nationen.

I dette tilfellet ved at aktivistene, gjennom grov uaktsomhet, hadde påført dyrene en betydelig smitterisiko. Haaland og politiet fant dokumenter i aktivistenes bil som tydet på at aktivistene også hadde besøkt en farm som var under sanering etter et plasmacytoseutbrudd. Etter å ha rådført seg med spesialister, besluttet Haaland å ta blodprøver av alle sine 7500 mink for å forsikre seg om at de ikke hadde blitt smittet.

I retten hevdet aktivistene at Haalands smitteverntiltak var «blåst opp» for å påføre dem et størst mulig erstatningsansvar. De viste blant annet til at de hadde tatt nødvendige forholdsregler ved å benytte engangshansker, fotposer og antibac.

Lagmannsretten konstaterte at aktivistene har forklart seg uriktig om bruken av smittevernutstyr, og idømte dermed fullt erstatningsansvar for Haalands kostnader.

Dommen viser hvor uansvarlig dyrevernsaktivistene opptrer. Hadde det ikke vært for bevismateriale funnet i aktivistenes bil, hadde ikke Haaland kjent til at aktivistene i forkant hadde vært på gården med plasmacytosesmitte. I politiavhør «husket» ikke aktivistene hvor de hadde vært. Når de i tillegg forklarte seg falskt i retten om bruk av smittevernutstyr, viser det at aktivistene ikke skyr noen midler for å unndra seg ansvar for skader de påfører pelsdyrfarmene, skriver Nationen i sin kommentar.