Pelsdyrbøndenes omstillingsmidler var borte på 14 dager

20.januar, 2021

Norges Pelsdyralslag advarer om en alvorlig krise i omstillingsordningen for norske pelsdyrbønder. Mange er ekskludert fra ordningen, og allerede to uker inn i det nye året er hele rammen for 2021 nesten brukt opp. Mange pelsdyrbønder får nå livene satt på vent ytterligere ett år.

- Vi har advart om dette igjen og igjen. Likevel har det fått skje. Det er tomt for omstillingsmidler for hele 2021 - to uker inn i det nye året. Enda verre er det at den totale rammen snart også er bunnskrapt, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

 

Regjeringen sendte i november et nytt lovforslag på høring, som skal bli enda et nytt forslag til erstatningsordning for de norske pelsdyrbøndene. I mellomtiden får de erstattet en brøkdel av verdiene sine gjennom den forrige ordningen. Den eneste muligheten til å komme videre i livet i ventetiden, er omstillingsordningen. Det har de altså nå fått beskjed om å glemme for året 2021.

 

- Dette er et nytt alvorlig slag for familier i en helt umulig situasjon. De går i total usikkerhet på tredje året. Livet står på vent. De øynet håp da de fikk godkjent støtte til omstilling, for så å få den knusende beskjeden om at det er tomt for midler. Sånn kan man ikke behandle folk, sier Trane Skadsem.

 

Hele rammen for omstillingsordningen, som ifølge regjeringen skal hjelpe 200 pelsdyrbønder videre, er på 95 millioner kroner. Det var satt av 20 millioner for 2021, som var praktisk talt brukt opp 14. januar. Det er nå bare 28,5 millioner kroner igjen totalt. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad understreket i februar for Stortinget at omstilling er viktig og må være fleksibel:

 

“Når det gjelder omstilling, har jeg også lyst til å si: Ja, det er pelsdyrbønder som opplever at det ikke er mulighet for omstilling. Jeg mener at vi skal være fleksible når det gjelder det, men vi skal bruke virkemiddelapparatet så godt som mulig for å få til ordninger som sikrer omstilling på best mulig måte.”

 

- Virkeligheten er en helt annen. Ordningen er rigid og firkantet. Bønder med gode og gjennomtenkte prosjekter får beskjed om at de ikke engang trenger å søke. Dette har vi påpekt og advart departementet om i et eget brev. Det er ikke dette Stortinget vedtok, eller trodde de vedtok, sier Trane Skadsem.

 

-  På toppen av det, så er det altså uansett alt for trange rammer, og denne alvorlige mangelen må tas tak i umiddelbart. Hver dag med forsinkelser koster bøndene og familiene deres penger, muligheter i tillegg at det går på helsa løs. Det skal noe til å se nye muligheter for framtida for familien og en sjøl, når alle forsøk strander av den ene eller andre grunn. Folk orker ikke mer spill, skalting og valting, sier Trane Skadsem.

 

Regjeringens lovforslag for å sikre full erstatning for pelsdyrbøndene har også skapt dyp bekymring blant bøndene. Forslaget mangler avgjørende punkter, detaljer og mekanismer for å sikre rimelig og effektiv erstatning. Evigvarende politiske prosesser vil bli avløst av evigvarende runder i byråkratiet og i retten.

Det er høringsfrist på forslaget 21. januar. Norges Pelsdyralslag har pekt på følgende avgjørende endringer:

  • Riktige beregninger må legges til grunn. For å sikre en raskest mulig prosess, og for å unngå juridiske og politiske omkamper, er det avgjørende at Stortingets vedtak gir detaljerte føringer for selve utmålingen.
  • Alle pelsdyrbønder må inkluderes. Forslaget vil ekskludere mange og gi svært urettferdige utslag.
  • Fullt skattefritak for kompensasjonen. Bøndene kan ikke beskattes som om næringsforbudet er en gevinst. Dette er ventet i en egen prosess. Bøndene har ventet lenge nok og trenger avklaringer raskt.

Les Norges Pelsdyralslags brev til Landbruks- og matdepartementet her:

Brev LMD omstillingsmidler 19.1.21